Tuesday, January 25, 2011

Pagtutuwid sa isang blog tungkol sa mga Saksi ni Jehova

Isang araw sinubukan kong i-google kung nasa web na ang blog ko. Nakatutuwang malaman na pinakauna ito sa mga list na lumabas. Ngunit nakatawag pansin sa akin ang kasunod na blog ni Anna Cosio may kinalaman sa kung sino daw ang founder ng ibat-ibang relihiyon.


Jehova's Witnesses. Founded in 1874 by Charles Taze Russell, who was born in Pittsburg, Pensylvania, USA. The church had changed its name several times until it settled with the name, "Jehova's Witnesses" ("Mga Saksi ni Jehova") in 1931. Just like Manalo of the Philippines, Russel introduced himself as an angel sent by God. This angel died in a train accident in 1916.


Nakakalungkot dahil mali ang impormasyon niya tungkol sa mga Saksi. Sa dahilang ito kung kaya nais nating ituwid ang maling impormasyon na ito.

Unang-una mali ang spelling. "Wrong spelling is wrong" ika nga. Kulang ng letrang "h" ang Jehova dahil Ingles ang ginamit niyang language.

Ikalawa hindi kinikilala ng mga Saksi si Charles Russel na founder.

Ikatlo hindi "several times" kundi makalawang ulit lamang pinalitan ng mga Saksi ang opisyal na pangalan, mula "Bible Students" (o mga Estudyante sa Bibliya) tungo sa "Jehovah's Witnesses" o mga Saksi ni Jehova.

Ikaapat hindi itinuring ni Russel ang kaniyang sarili na anghel tulad ni Felix Manalo ng INC.

At panghuli, hindi namatay sa train accident si Russel kundi nalagutan lang ng hininga habang sakay ng tren dahil sa katandaan na rin.

Bilang karagdagan nais kong ipaalam sa mga mambabasa ng blog na ito na hindi nakatuon ang pansin ng mga Saksi sa sinumang mga personalidad tulad nina Russel atbp na mga "prominente" ika nga sa aming organisasyon.

Ang totoo halos hindi nga kilala ng ilan ang mga "prominenteng" personalidad na ito dahil hindi iyan kasama sa mga pangunahing itinuturo ng mga Saksi sa mga inaaralan nila ng Bibliya.

Ang simpleng payo natin sa mga kaibigan nating ito na naglalathala ng kanilang mga blog ay na magtanong muna sa mga may "otoridad" sa isang bagay bago maglathala dahil walang ibang makakapagbigay ng tamang impormasyon kundi ang mga miyembro lamang nito.

Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Kapag itatanong mo kung sino si Panginoong Jesu-Kristo marahil iba't-iba ang magiging sagot ng isa depende sa relihiyong kinabibilangan niya. Mayroong nagsasabi na siya ang tunay na Diyos, ang iba naman ay magsasabi na isa siyang propeta. Ang ilan ay sasabihing siya ay [bagama't hindi Diyos ngunit pambihira namang] tao at ang pagkakilala naman ng iba ay kathang isip o gawa-gawa lamang at maaaring hindi pa nga siya umiral kailanman.

Kaya maaaring malilito ka kung alin bang turo ang totoo. Ang aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? ay tutulong sa iyo na malaman ang sagot sa tanong na ito. Oo, ang Banal na Kasulatan lamang ang makakapagbigay ng tamang sagot at gayundin sa iba pang mga tanong tulad ng:

1. Ano ang Layunin ng Diyos para sa Lupa?

2. Nasaan ang mga Patay?

3. Bakit Kaya Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

At para sa karagdagang impormasyon o nais ninyo na dalawin kayo at tulungan upang higit na maunawaan ang mahahalagang isyu sa Bibliya na nakakaapekto sa iyong buhay, makipag-ugnayan lamang sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar.


Jehovah's Witnesses --Publishing Titans


I would like to share with you an article from NewsMax Magazine.

Enjoy reading!

Wednesday, January 19, 2011

JWs nagsampa ng kaso laban sa Armenia TV

State-sponsored television station in Armenia sued for slander over broadcasts about Jehovah’s Witnesses

YEREVAN, Armenia—The Christian Religious Organization of Jehovah’s Witnesses in the Republic of Armenia filed a claim on December 9, 2010, against Armenian Public Television and its representatives.

Beginning on November 8, 2010, many media outlets in Armenia repeated the statement that a young man who was charged with the brutal murder of his elderly parents in Sevan, Armenia, was one of Jehovah’s Witnesses. That report is false. Neither the young man nor his parents were ever Jehovah’s Witnesses, nor did they have any association with Jehovah’s Witnesses. The religious community of Jehovah’s Witnesses is in agreement with those who deplore this tragic act of violence.

In addition to airing the misinformation about the religious beliefs of the family, the state-sponsored Armenian Public Television also used derogatory and insulting expressions when referring to Jehovah’s Witnesses. One of the broadcasts suggested that viewers should resort to physical violence against the Witnesses, which has already fueled violent attacks against them in some towns and cities in Armenia.

On November 12, 2010, the Human Rights Defender of the Republic of Armenia called on the mass media “to cease” representing the accused as one of Jehovah’s Witnesses.

The state-sponsored Armenian Public Television refused to take corrective measures, forcing the Witnesses to take legal action. Jehovah’s Witnesses in Armenia have filed a claim requesting that the defendants be ordered to apologize for their defamatory statements, issue a full retraction, and publish an unedited response from Jehovah’s Witnesses.

Worldwide there are over 7.5 million Jehovah’s Witnesses who peacefully meet together for worship. In Armenia, more than 24,000 persons attended the annual observance of the Memorial of the death of Jesus Christ, which was commemorated around the world by Jehovah’s Witnesses this past year on March 30, 2010. Jehovah’s Witnesses received state registration in Armenia on October 8, 2004.


Jehovah's Witnesses sue RA Public Television

PanARMENIAN.Net - The Christian religious organization ofJehovah's Witnesses, as well as representatives of the organization submitted a claim against the Public Television of Armenia, as well as journalists Gevorg Altunyan, Sona Torosyan, Nune Alexanyan to the court of general jurisdiction of Kentron and Nork-Marash administrative districts.

Director of the center of rehabilitation and aid for the victims of destructive cults Alexander Amaryan told aPanARMENIAN.Net reporter that Jehovah’s Witnesses accuse the Public Television of Armenia of “publishing and disseminating wrong information concerning their honor and dignity.”

According to Amaryan, court hearings will start in January.

We would like to recall that 23-year-old resident of Sevan town Arman Torosyan, who killed his parents in November 2010, was declared a member of the organization of Jehovah’s Witnesses.

While the organization will try to prove during the trial that the criminal is not a representatives of the organization and that similar aggressive behavior is not typical for the organization members.


'Jehovah'S Witnesses' File Lawsuit Against Armenian Public TV For A Blackwash


'JEHOVAH'S WITNESSES' FILE LAWSUIT AGAINST ARMENIAN PUBLIC TV FOR A BLACKWASH  ArmInfo 2011-01-13 14:35:00  ArmInfo. The religious organization 'Jehovah's witnesses' has filed a lawsuit against Armenian Public TV, the latter reported.  'The lawsuit of the religious organization contains a demand to disseminate the rejoinder of the information which touches on its honor and dignity, and to repay compensation. But Armenian Public TV does not agree to such accusation and is going to protect its rights and reputation in line with the law', - APTV says.  To note, since 8 November 2010 Armenian mass media has been disseminating the information that a young man, accused for killing his parents in Sevan town, is a member of 'Jehovah's witnesses'. But neither he nor his parents have never been members of this religious organization. On 12 November Armenian Ombudsman called on mass media to stop presenting the young man as a member of 'Jehovah's witnesses'.  But Armenian Public TV refused to take any measure for settlement of the situation and after that religious believers were forced to go to the law. 

Teacher stumbles upon 340-year-old Bible


By Liz Goodwin (click this link)


A sixth-grade teacher in Bonduel, Wis., discovered a 340-year-old German Bible in an old safe in a small Lutheran church school where she works.

The 1,500-page Bible, a copy of Martin Luther's translation, was printed in Germany in 1670,researchers told WLUK-TV, the local Fox affiliate.

Debra Court found it while searching for old baptism records to show her students, but she thought it was just an old book. That was two years ago.

Eventually the church's pastor, Timothy Shoup, sent images of it to researchers at Concordia Seminary Library in St. Louis, who have now identified it. The library's Lyle Buettner said only about 40 copies are known, though it's likely many more are undocumented.

Describing the hand-illustrated text, Buettner told WLUK-TV: "Each time I see an illustration like this, I just think of how beautiful it looks and how much of a labor of love it must have been for the person who actually drew it."

Shoup told the Associated Press that the church has no idea how it came to possess the Bible. "We don't know how it got into the safe. We've been asking some of our elderly folks and people in the nursing home and nobody seems to remember." The church will be 150 years old in 2013.


Ginamit ng Sinaunang Bibliyang Aleman ang Pangalan ng Diyos

ANG pangalang Jehova, na personal na pangalan ng Diyos, ay libu-libong beses na lumitaw sa Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, na inilathala sa wikang Aleman noong 1971. Gayunman, hindi ito ang unang Bibliyang Aleman na gumamit ng banal na pangalan. Malamang na halos 500 taon na ang nakalilipas nang ilathala ni Johann Eck, isang prominenteng teologo na Romano Katoliko, ang unang Bibliyang Aleman kung saan lumilitaw ang pangalang Jehova.

Isinilang si Johann Eck noong 1486 sa timugang Alemanya. Sa edad na 24, siya ay isa nang propesor sa teolohiya sa unibersidad ng Ingolstadt, isang posisyon na hinawakan niya hanggang sa kaniyang kamatayan noong 1543. Kapanahon ni Eck si Martin Luther, at dati silang magkaibigan. Gayunman, nang maglaon ay pinamunuan ni Luther ang Repormasyon, samantalang si Eck naman ay naging tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko.

Inatasan si Eck ng duke ng Bavaria na isalin ang Bibliya sa wikang Aleman, at inilathala ang salin na iyon noong 1537. Ayon sa Kirchliches Handlexikon, ang kaniyang salin ay maingat na sumunod sa orihinal na teksto at “nararapat sa higit na pagpapahalaga kaysa sa natanggap na nito.” Ang salin ni Eck sa Exodo 6:3 ay kababasahan ng ganito: “Ako ang Panginoon, na nagpakita kay Abraam, Isaac, at Jacob bilang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat: at ang aking pangalang Adonai, hindi ko isiniwalat sa kanila.” Nagdagdag si Eck ng panggilid na komento sa talatang ito: “Ang pangalang Adonai Jehoua.” Naniniwala ang maraming iskolar sa Bibliya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit sa Bibliyang Aleman ang personal na pangalan ng Diyos.

Gayunman, libu-libong taon nang nakilala at ginamit ang personal na pangalan ng Diyos. Ang pinakamaagang ulat ng paggamit dito ay sa wikang Hebreo, kung saan ginamit ang “Jehova” upang ipakilala ang tanging tunay na Diyos. (Deuteronomio 6:4) Halos 2,000 taon na ang nakalilipas, iniulat sa wikang Griego ang sinabi ni Jesus na ipinakilala niya ang pangalan ng Diyos. (Juan 17:6) Mula noon, inilathala na ang pangalan sa di-mabilang na mga wika, at di-magtatagal, bilang katuparan ng Awit 83:18, makikilala ng lahat na ang isa na ang pangalan ay Jehova ay siyang Kataas-taasan sa buong lupa.Monday, January 10, 2011

Pagsusuri sa Kasulatan Araw-araw

Para sa kapakinabangan ng kapuwa ko mga Saksi ni Jehova nais kong ibahagi ang online version ng Daily Text sa taong 2011. Kung sakaling hindi ninyo mabuksan sa karaniwang paraan kailangang magkaroon kayo ng Gmail Account at mag-download ng PDF upang mabuksan ninyo ito.