Friday, October 04, 2013

Sagot sa ibinangong isyu ng isang INC

Kamakailan ay nabasa natin ang isang blog tungkol sa sa mga Saksi ni Jehova na gawa ng isang INC.

Para sa kapakinabangan ng ating mga mambabasa isa-isahin natin ang mga ito sa abot ng ating makakaya.

Ating suriin ang katotohanan sa samahang “ Saksi ni Jehova” na malamang ay ayaw ipabatid sa atin o sa kanilang mga kaanib. Mga katotohanang ayaw nilang malaman natin at ng kanilang mga kaanib.

Unang-una alam ng marami na kilala ang mga Saksi sa pangangaral sa bahay-bahay at ipinakikita nito na hayagan naming sinasabi sa mga tao ang aming paniniwala, saloobin sa mga pangyayari sa kapaligiran at siyempre pa sumasagot sa mga katanungan, hangga't kaya namin. Kunsabagay, ang sabi niya ay "malamang" lang naman na ayaw daw namin ipabatid sa mga tao. Mali po iyon. Gayundin bakit kailangan naming itago lalo na sa mga "kaanib" o miyembro namin? KUng tutuusin ang mga quotation niya sa kaniyang blog ay galing mismo sa aming mga publikasyon.

Inuunahan ko na kayo. Ang mga isyung kinuha niya rito ay kinopya lamang niya sa mga blog din na nailathala na sa internet at "Tinagalog" lamang niya.

May mga aral sila na pag nalabag ng kanilang kaanib ay humahantong sa pagkakatiwalag nito.

Natural. Ganun din ang INC di ba, may pagtitiwalag din? Sa mga Katoliko naman ay excommunication. Pero sa mga Saksi ay itinitiwalag lamang kapag hindi nagsisisi.

At sila ay may tuntunin din na “iwasan” ang  mga tiwalag na ito(The Watchtower, September 15, 1981, pp. 25, 29-30) kahit pa malapit mong kamag-anak kahit nanay mo man ito.

May mga miyembro ng kongregasyon na nakagawa ng malulubhang pagkakasala at sinaway “nang may kahigpitan, upang maging malusog sila sa pananampalataya.” (Tito 1:13) Dahil sa kanilang paggawi, ang ilan ay kinailangang itiwalag. Pero ang mga nasanay ng disiplina ay natulungang makapanauli sa espirituwal. (Heb. 12:11) Paano kung mayroon tayong kamag-anak o malapít na kaibigan na natiwalag? Masusubok dito kung kanino tayo matapat—sa taong iyon o sa Diyos. Kay Jehova tayo dapat maging matapat. Pinagmamasdan niya tayo kung susundin natin ang kaniyang utos na huwag makipag-ugnayan sa sinumang tiwalag.—Basahin ang 1 Corinto 5:11-13. (Bigyan kita ng mas bagong reperensiya: Bantayan April 15, 2012 pahina 12 parapo 16)

Ibig sabihin ay bakit pa siya itiniwalag kung ganun pa rin ang pakikitungo sa kaniya ng mga kapananampalataya at kamag-anak? Sabi nga nila: "Itiniwalag nyo pa!" 

Wala na bang puwedeng makipag-usap sa mga tiwalag? Meron naman. Ang mga tagapangasiwa o elder sa kongregasyon dahil sila ang may higit na kabatiran sa kaso ng itiniwalag.

Karagdagan sa pagdalo nila ng limang beses bawat lingo(week) ang mga JW ay nirerequire pa na mag spend pa  ng mga ilang oras sa bawat buwan(month) sa pamamahagi ng “Watchtower articles”,  pagsasagawa ng “Bible studies”,  at pangangalap ng iba’t-ibang usapin sa mga babasahing nilimbag ng Watchtower para matalakay sa kanilang mga pagtitipon.


Ang paggugol namin ng oras sa pangangaral ay bilang pagsunod sa tagubilin ni Panginoong Jesus sa Mateo 24:14 at 28:19, 20. Sang-ayon ka ba sa mga tekstong ito na dapat gawin ng tagasunod ng Panginoon?

Tama ka na namamahagi kami ng mga kopya ng Bantayan, Gumising, brosyur, tract, Bibliya, at marami pang iba sa napakaraming wika.

Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo na pangangalap ng iba't-ibang usapin... Kinopya mo lang kasi kaya hindi mo rin alam kung ano ang ibig sabihin ng kinopya mo.

Ang mga kaanib ay pinagbabawalan na magsundalo, sumaludo sa watawat, bawal bomoto sa mga halalang pambayan,magpasalin ng dugo, magdiwang ng kaarawan, pati mga holiday katulad ng Mahal na Araw, at Pasko dahil ito daw ay galling sa pagano,bawal din silang magbasa ng mga babasahin na galling sa iba lalo na at laban at tumutuligsa sa kanila (Watchtower).

Pakisuyong i-click na lamang ang aming mga paninindigan may kinalaman sa pagsusundalo, pagsaludo sa watawat, pagboto, hindi pagkain at pagpapasalin ng dugo, kaarawan at pasko, at iba pa. Paki-search na lang sa online.

Ang katumbas sa amin ng "Mahal na Araw" sa ibang relihiyon ay tinatawag na "Memoryal." Ito ay ang taunang selebrasyon namin ng memoryal ng kamatayan ni Panginoong Jesu-Kristo, ang iba pang tawag dito ay Lord's Evening Meal.

Oo nga pala, kung sino ka man pakisuyong makipag-ugnayan sa akin. Diskusyon na lang tayo sa Bibliya. Medyo may kahabaan ang kinopya mo kaya sasagutin ko na lang sa usapan natin. Mag-katuwiranan na lamang tayo sa Kasulatan. Mag-iwan ka ng email address mo, sasagutin kaagad kita, usap tayo sa email.

Pag-usapan natin ang mga isyu sa Bibliya mula umpisa hanggang sa napakarami pang isyu sa Bibliya. I-rekord natin at i-post sa YouTube section ng blog natin, walang cut o edit para mapanood ng mga tagasubaybay natin sa kani-kaniyang blog.

Unang isyu ko na ibabangon ay kung si Panginoong Jesus ba ay tao pa rin hanggang ngayon kahit nasa langit na siya, siyempre kasama na rito ang pagiging "isang diyos" ng Panginoon.

Tuesday, January 25, 2011

Pagtutuwid sa isang blog tungkol sa mga Saksi ni Jehova

Isang araw sinubukan kong i-google kung nasa web na ang blog ko. Nakatutuwang malaman na pinakauna ito sa mga list na lumabas. Ngunit nakatawag pansin sa akin ang kasunod na blog ni Anna Cosio may kinalaman sa kung sino daw ang founder ng ibat-ibang relihiyon.


Jehova's Witnesses. Founded in 1874 by Charles Taze Russell, who was born in Pittsburg, Pensylvania, USA. The church had changed its name several times until it settled with the name, "Jehova's Witnesses" ("Mga Saksi ni Jehova") in 1931. Just like Manalo of the Philippines, Russel introduced himself as an angel sent by God. This angel died in a train accident in 1916.


Nakakalungkot dahil mali ang impormasyon niya tungkol sa mga Saksi. Sa dahilang ito kung kaya nais nating ituwid ang maling impormasyon na ito.

Unang-una mali ang spelling. "Wrong spelling is wrong" ika nga. Kulang ng letrang "h" ang Jehova dahil Ingles ang ginamit niyang language.

Ikalawa hindi kinikilala ng mga Saksi si Charles Russel na founder.

Ikatlo hindi "several times" kundi makalawang ulit lamang pinalitan ng mga Saksi ang opisyal na pangalan, mula "Bible Students" (o mga Estudyante sa Bibliya) tungo sa "Jehovah's Witnesses" o mga Saksi ni Jehova.

Ikaapat hindi itinuring ni Russel ang kaniyang sarili na anghel tulad ni Felix Manalo ng INC.

At panghuli, hindi namatay sa train accident si Russel kundi nalagutan lang ng hininga habang sakay ng tren dahil sa katandaan na rin.

Bilang karagdagan nais kong ipaalam sa mga mambabasa ng blog na ito na hindi nakatuon ang pansin ng mga Saksi sa sinumang mga personalidad tulad nina Russel atbp na mga "prominente" ika nga sa aming organisasyon.

Ang totoo halos hindi nga kilala ng ilan ang mga "prominenteng" personalidad na ito dahil hindi iyan kasama sa mga pangunahing itinuturo ng mga Saksi sa mga inaaralan nila ng Bibliya.

Ang simpleng payo natin sa mga kaibigan nating ito na naglalathala ng kanilang mga blog ay na magtanong muna sa mga may "otoridad" sa isang bagay bago maglathala dahil walang ibang makakapagbigay ng tamang impormasyon kundi ang mga miyembro lamang nito.

Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Kapag itatanong mo kung sino si Panginoong Jesu-Kristo marahil iba't-iba ang magiging sagot ng isa depende sa relihiyong kinabibilangan niya. Mayroong nagsasabi na siya ang tunay na Diyos, ang iba naman ay magsasabi na isa siyang propeta. Ang ilan ay sasabihing siya ay [bagama't hindi Diyos ngunit pambihira namang] tao at ang pagkakilala naman ng iba ay kathang isip o gawa-gawa lamang at maaaring hindi pa nga siya umiral kailanman.

Kaya maaaring malilito ka kung alin bang turo ang totoo. Ang aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? ay tutulong sa iyo na malaman ang sagot sa tanong na ito. Oo, ang Banal na Kasulatan lamang ang makakapagbigay ng tamang sagot at gayundin sa iba pang mga tanong tulad ng:

1. Ano ang Layunin ng Diyos para sa Lupa?

2. Nasaan ang mga Patay?

3. Bakit Kaya Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

At para sa karagdagang impormasyon o nais ninyo na dalawin kayo at tulungan upang higit na maunawaan ang mahahalagang isyu sa Bibliya na nakakaapekto sa iyong buhay, makipag-ugnayan lamang sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar.


Jehovah's Witnesses --Publishing Titans


I would like to share with you an article from NewsMax Magazine.

Enjoy reading!

Wednesday, January 19, 2011

JWs nagsampa ng kaso laban sa Armenia TV

State-sponsored television station in Armenia sued for slander over broadcasts about Jehovah’s Witnesses

YEREVAN, Armenia—The Christian Religious Organization of Jehovah’s Witnesses in the Republic of Armenia filed a claim on December 9, 2010, against Armenian Public Television and its representatives.

Beginning on November 8, 2010, many media outlets in Armenia repeated the statement that a young man who was charged with the brutal murder of his elderly parents in Sevan, Armenia, was one of Jehovah’s Witnesses. That report is false. Neither the young man nor his parents were ever Jehovah’s Witnesses, nor did they have any association with Jehovah’s Witnesses. The religious community of Jehovah’s Witnesses is in agreement with those who deplore this tragic act of violence.

In addition to airing the misinformation about the religious beliefs of the family, the state-sponsored Armenian Public Television also used derogatory and insulting expressions when referring to Jehovah’s Witnesses. One of the broadcasts suggested that viewers should resort to physical violence against the Witnesses, which has already fueled violent attacks against them in some towns and cities in Armenia.

On November 12, 2010, the Human Rights Defender of the Republic of Armenia called on the mass media “to cease” representing the accused as one of Jehovah’s Witnesses.

The state-sponsored Armenian Public Television refused to take corrective measures, forcing the Witnesses to take legal action. Jehovah’s Witnesses in Armenia have filed a claim requesting that the defendants be ordered to apologize for their defamatory statements, issue a full retraction, and publish an unedited response from Jehovah’s Witnesses.

Worldwide there are over 7.5 million Jehovah’s Witnesses who peacefully meet together for worship. In Armenia, more than 24,000 persons attended the annual observance of the Memorial of the death of Jesus Christ, which was commemorated around the world by Jehovah’s Witnesses this past year on March 30, 2010. Jehovah’s Witnesses received state registration in Armenia on October 8, 2004.


Jehovah's Witnesses sue RA Public Television

PanARMENIAN.Net - The Christian religious organization ofJehovah's Witnesses, as well as representatives of the organization submitted a claim against the Public Television of Armenia, as well as journalists Gevorg Altunyan, Sona Torosyan, Nune Alexanyan to the court of general jurisdiction of Kentron and Nork-Marash administrative districts.

Director of the center of rehabilitation and aid for the victims of destructive cults Alexander Amaryan told aPanARMENIAN.Net reporter that Jehovah’s Witnesses accuse the Public Television of Armenia of “publishing and disseminating wrong information concerning their honor and dignity.”

According to Amaryan, court hearings will start in January.

We would like to recall that 23-year-old resident of Sevan town Arman Torosyan, who killed his parents in November 2010, was declared a member of the organization of Jehovah’s Witnesses.

While the organization will try to prove during the trial that the criminal is not a representatives of the organization and that similar aggressive behavior is not typical for the organization members.


'Jehovah'S Witnesses' File Lawsuit Against Armenian Public TV For A Blackwash


'JEHOVAH'S WITNESSES' FILE LAWSUIT AGAINST ARMENIAN PUBLIC TV FOR A BLACKWASH  ArmInfo 2011-01-13 14:35:00  ArmInfo. The religious organization 'Jehovah's witnesses' has filed a lawsuit against Armenian Public TV, the latter reported.  'The lawsuit of the religious organization contains a demand to disseminate the rejoinder of the information which touches on its honor and dignity, and to repay compensation. But Armenian Public TV does not agree to such accusation and is going to protect its rights and reputation in line with the law', - APTV says.  To note, since 8 November 2010 Armenian mass media has been disseminating the information that a young man, accused for killing his parents in Sevan town, is a member of 'Jehovah's witnesses'. But neither he nor his parents have never been members of this religious organization. On 12 November Armenian Ombudsman called on mass media to stop presenting the young man as a member of 'Jehovah's witnesses'.  But Armenian Public TV refused to take any measure for settlement of the situation and after that religious believers were forced to go to the law. 

Teacher stumbles upon 340-year-old Bible


By Liz Goodwin (click this link)


A sixth-grade teacher in Bonduel, Wis., discovered a 340-year-old German Bible in an old safe in a small Lutheran church school where she works.

The 1,500-page Bible, a copy of Martin Luther's translation, was printed in Germany in 1670,researchers told WLUK-TV, the local Fox affiliate.

Debra Court found it while searching for old baptism records to show her students, but she thought it was just an old book. That was two years ago.

Eventually the church's pastor, Timothy Shoup, sent images of it to researchers at Concordia Seminary Library in St. Louis, who have now identified it. The library's Lyle Buettner said only about 40 copies are known, though it's likely many more are undocumented.

Describing the hand-illustrated text, Buettner told WLUK-TV: "Each time I see an illustration like this, I just think of how beautiful it looks and how much of a labor of love it must have been for the person who actually drew it."

Shoup told the Associated Press that the church has no idea how it came to possess the Bible. "We don't know how it got into the safe. We've been asking some of our elderly folks and people in the nursing home and nobody seems to remember." The church will be 150 years old in 2013.


Ginamit ng Sinaunang Bibliyang Aleman ang Pangalan ng Diyos

ANG pangalang Jehova, na personal na pangalan ng Diyos, ay libu-libong beses na lumitaw sa Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, na inilathala sa wikang Aleman noong 1971. Gayunman, hindi ito ang unang Bibliyang Aleman na gumamit ng banal na pangalan. Malamang na halos 500 taon na ang nakalilipas nang ilathala ni Johann Eck, isang prominenteng teologo na Romano Katoliko, ang unang Bibliyang Aleman kung saan lumilitaw ang pangalang Jehova.

Isinilang si Johann Eck noong 1486 sa timugang Alemanya. Sa edad na 24, siya ay isa nang propesor sa teolohiya sa unibersidad ng Ingolstadt, isang posisyon na hinawakan niya hanggang sa kaniyang kamatayan noong 1543. Kapanahon ni Eck si Martin Luther, at dati silang magkaibigan. Gayunman, nang maglaon ay pinamunuan ni Luther ang Repormasyon, samantalang si Eck naman ay naging tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko.

Inatasan si Eck ng duke ng Bavaria na isalin ang Bibliya sa wikang Aleman, at inilathala ang salin na iyon noong 1537. Ayon sa Kirchliches Handlexikon, ang kaniyang salin ay maingat na sumunod sa orihinal na teksto at “nararapat sa higit na pagpapahalaga kaysa sa natanggap na nito.” Ang salin ni Eck sa Exodo 6:3 ay kababasahan ng ganito: “Ako ang Panginoon, na nagpakita kay Abraam, Isaac, at Jacob bilang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat: at ang aking pangalang Adonai, hindi ko isiniwalat sa kanila.” Nagdagdag si Eck ng panggilid na komento sa talatang ito: “Ang pangalang Adonai Jehoua.” Naniniwala ang maraming iskolar sa Bibliya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit sa Bibliyang Aleman ang personal na pangalan ng Diyos.

Gayunman, libu-libong taon nang nakilala at ginamit ang personal na pangalan ng Diyos. Ang pinakamaagang ulat ng paggamit dito ay sa wikang Hebreo, kung saan ginamit ang “Jehova” upang ipakilala ang tanging tunay na Diyos. (Deuteronomio 6:4) Halos 2,000 taon na ang nakalilipas, iniulat sa wikang Griego ang sinabi ni Jesus na ipinakilala niya ang pangalan ng Diyos. (Juan 17:6) Mula noon, inilathala na ang pangalan sa di-mabilang na mga wika, at di-magtatagal, bilang katuparan ng Awit 83:18, makikilala ng lahat na ang isa na ang pangalan ay Jehova ay siyang Kataas-taasan sa buong lupa.Monday, January 10, 2011

Pagsusuri sa Kasulatan Araw-araw

Para sa kapakinabangan ng kapuwa ko mga Saksi ni Jehova nais kong ibahagi ang online version ng Daily Text sa taong 2011. Kung sakaling hindi ninyo mabuksan sa karaniwang paraan kailangang magkaroon kayo ng Gmail Account at mag-download ng PDF upang mabuksan ninyo ito.


Tuesday, October 03, 2006

New World Translation of the Holy ScripturesKamakailan ay may nakausap ako na kinukuwestiyon ang kakayahan ng Mga Saksi sa pagsasalin ng Bibliya. Ayon sa kanila ang gumawa daw ng saling ito ay hindi marunong mag-Greek o Hebreo kaya walang kakayahan. Ang ilan pa nga daw ay hindi mismo mga ikolar.


Ang totoo ang akusasyong ito ay mababaw kung kakayahan lamang ang pag-uusapan. Siyempre pa ang Mga Saksi ay kilala sa paggawa ng mga literatura sa Bibliya tulad ng mga magasin, brosyur, pampleto, at aklat. At marami ang humahanga sa napakagandang pagsasalin o pagkakasulat sa mga ito. Natural lamang na maging maingat kami lalo na sa pagsasalin ng Banal na Kasulatan. Sa katunayan maraming mga iskolar sa Bibliya (di-Saksi) ang humanga sa saling ito. Kung sa bagay hindi naman kami gumawa nito para lamang magpahanga. Isa pa maselan ang bagay na ito kaya sino man ang nagnanais gumawa ng pagsasalin ay dapat na may conviction na palugdan ang Awtor ng Bibliya. Sa itaas ay makikita ang isang diagram, para pantulong sa mga nagsusuri, upang malaman at mapatunayan kung saan at ano ang pinagbasehan ng salin na ito. Kung nais pa ninyo ng detalyadong paliwanag sa bagay na ito pakisuyong mag-email sa may-ari ng blog na ito.


Samantala nais kong sipiin ang paunang salita ng saling ito ayon sa mga tagapaglathala, gaya ng sumusunod:

Isang napakalaking pananagutan na isalin sa modernong wika ang Banal na Kasulatan mula sa orihinal na mga wika nito sa Hebreo, Aramaiko at Griego. Ang pagsasalin ng Banal na Kasulatan ay nangangahulugan ng paghaharap sa ibang wika ng mga kaisipan at pananalita ng Diyos na Jehova, ang makalangit na May-akda ng sagradong aklatang ito ng animnapu't anim na aklat na may-pagkasing isinulat ng sinaunang mga banal na lalaki para sa ating kapakinabangan sa ngayon.

Ito ay napakaselang bagay. Ang mga tagapagsalin ng gawang ito, na may takot at pag-ibig sa Banal na May-akda ng Banal na Kasulatan, ay nakadarama ng pantanging pananagutan sa Kaniya na itawid ang kaniyang mga kaisipan at kapahayagan sa pinakatumpak na paraan hanggat't maaari. Nakadarama rin sila ng pananagutan sa mga nagsusuring mambabasa na umasa sa isang salin ng kinasihang Salita ng Kataas-taasang Diyos ukol sa kanilang walang-hanggang kaligtasan.

Taglay ang gayong taimtim na pananagutan kung kaya sa loob ng maraming taon ay inilathala ng komiteng ito na binubuo ng mga nakatalagang lalaki ang New World Translation of the Holy Scriptures. Ang buong salin ay unang inilabas sa anim na tomo, mula 1950 hanggang 1960. Sa pasimula pa lamang ay hangad na ng mga tagapagsalin na pagsamahin sa iisang aklat ang lahat ng mga tomong ito, yamang ang Banal na Kasulatan sa katunayan ay iisang aklat ng Iisang May-akda. Bagaman ang naunang mga tomo ay may mga panggilid na reperensiya at mga talababa, ang nirebisang edisyon na iisang tomo, na inilabas noong 1961, ay walang mga talababa ni mga panggilid na reprerensiya. Ang ikalawang rebisyon ay inilabas noong 1970 at ang ikatlong rebisyon na may mga talababa ay sumunod noong 1971. Noong 1969 ay inilabas ng komite ang The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, kung saan sa ilalim ng tekstong Griego na inilathala noong 1881 nina Wescott at Hort ay iniharap ang salita-por-salitang salin sa Ingles.

Ang bagong edisyong ito ay hindi lamang isang pagdalisay ng tekstong naisalin na lakip ang naunang mga rebisyon nito, kundi pinalawak din ito upang ilakip ang isang kumpletong napapanahon at nirebisang panggilid (kaugnay) na mga reperensiya na unang lumabas sa Ingles, mula 1950 hanggang 1960.

Ang rebisyong ito ng 1984 ay ibinigay namin sa Watch Tower Bible and tract Society of Pynnsylvania upang mailimbag, maisalin sa iba pang pangunahing wika at maipamahagi. Kaya inihahandog namin ito taglay ang matinding pasasalamat sa Banal na May-akda ng Banal na Kasulatan, na siyang nagkaloob sa amin ng pribilehiyo at na sa kaniyang espiritu ay nagtiwala kami upang mailabas ang rebisyong ito. Dalangin namin na pagpalain niya ang mga gumagamit ng saling ito ukol sa espirituwal na pagsulong.


New World bible Translation Committee
Hunyo 1, 1984, New York, N.Y.
Divine Comedy

Ito ay nagpapatunay na kilala ang mga Saksi sa gawaing pangangaral sa bahay-bahay. Hindi naman kami mga panatiko na kahit nakikita na namin ang panganib e tuloy pa rin. Malamang sa ibang pagkakataon ay tatanggapin na nila kami.

Wednesday, July 05, 2006

Did Supreme Court give its nod to live-in unions?

By Fr. Ranhilio Callangan Aquino

I USUALLY do not read tabloids, but a few days ago one carried an article intriguingly titled, “OK na ang live-in ayon sa SC” [“Live-ins are OK, according to Supreme Court”]. I immediately thought Estrada v. Escritor, a case the Court had dealt with in 2003. Of course, the Court never said -- and could never have said -- that live-in unions are OK, but putting things as the tabloid did is certainly one reason tabloids sell!

Escritor was an administrative case against a judicial employee charged with immorality. In 2003, it took all of 200-plus pages for the Supreme Court, through Senior Associate Justice Reynato S. Puno, to rule on the key issue. I recommend both the Resolution of 2003, and the Resolution of June 22, 2006 to any serious student of constitutional law who desires a comprehensive yet concise review of the complex constitutional principles governing relations between Church and State. The two resolutions are characteristic of Puno’s “ponencias” [authored decisions]: well-researched, persuasively argued and thoroughly analytic. It is these subtler points of constitutional theory that one misses when one is preoccupied with “live-ins.” Like any piece of jurisprudence, Escritor goes beyond Soledad Escritor and the interesting meanderings of her life!

Escritor was charged with immorality for living-in with a man who was not her husband and who was, like Escritor, estranged from his spouse. Had that been the end of the story, it would not have called for 200 pages of ratiocination. It divided the Court in 2003; it has done so again this year, with Justice Antonio Carpio writing an eloquent and acutely studied dissent.

Escritor raised as a defense her freedom to live according to her religious beliefs, because she had asked for and obtained the consent of the religious sect to which she and her partner belonged to continue cohabitation. It should be emphasized that she was charged not with adultery, nor were she and her partner charged with concubinage. Rather they were administratively accused of immorality. This triggered the interesting question: How far does the freedom of religion go to justify one’s actions in the face of public policy and morality?

Jefferson’s “wall of separation” became, throughout the history of American constitutional theory, a wall of antipathy, sufficient to cause the removal of a state supreme court chief justice who refused to evict Moses and the Ten Commandments from his court premises! True, the “non-establishment” and “free exercise” clauses in our Constitution echo the amendments to the American Constitution that guarantee these freedoms, but every constitution must be read as a whole.

Reading our Constitution in its entirety -- with its numerous references to religion, its acknowledgement of its role, its concessions to religious beliefs that distinguish it sufficiently from the American Constitution -- Puno arrived at the conclusion, with which most of the Court agreed, that the proper characterization of the relation between the State and religion in the Philippines is benevolent neutrality, meaning that the State will accommodate religion provided such accommodation does not offend law and public policy.

Accommodation can be mandatory when the accommodation is necessary to render effect to the free exercise clause. It is permissive when the State may, but is not required, to accommodate. I take it that such is the permissibility of celebrating Masses in Halls of Justice when such an accommodation does not interfere with the business of the court at a time that the court is not in session.

When will the State bar the practice of religion, or interfere with action pursuant to religious convictions? The Court rules the “compelling state interest” test to be the applicable measure. To apply this test, one goes through three steps: first, one inquires into the “sincerity” of the belief (in contrast to a claim of piety or religiosity merely to escape mandatory regulation); second, one determines what compelling State interest there is, if any, to interfere with the practice of religion; third, one accords sanction to those means that intrude least into the free exercise of religion and that are proportionate to the attainment of a public and legal goal.

Long before Estrada v. Escritor, we have had live-in unions. They came with the dawning of post-conventional times. The Family Code has provisions on the property regime of partners cohabiting without benefit of marriage. It is certainly misleading -- a misrepresentation, in fact -- to say that the Court has given its nod to live-in unions. What it has done is recognize the reaches of religion and courageously draw the line between free exercise and state action for Philippine constitutional law, severing our jurisprudential dependence on American constitutional doctrine.

In Estrada v. Escritor, both in 2003 and in 2006, we address the knotty problem of State-religion relations, and we enunciate a doctrine that acknowledges its American progeny, but does not hesitate to be distinct from it and to propose a response that springs from the Constitution, the history and the culture of a people who cherish democracy but do not in the least hesitate to invoke, with sincerity, the blessings and the guidance of Divine Providence, or Almighty God, or the Lord of History!

Published on Page A13 of the July 5, 2006 issue of the Philippine Daily Inquirer
Fr. Ranhilio Callangan Aquino is dean of the Graduate School of Law of San Beda College.

SC upholds religion-sanctioned ‘conjugal arrangements’ sans marriage

MalayaJ
June 23, 2006UNE 23, 2006

By Evangeline de Vera

IN WHAT is seen as a landmark decision, the Supreme Court has given individuals the green light to enter into "conjugal arrangements" sans marriage if their religion allows it.

Ruling 9-5, with one justice taking no part, the high court dismissed a complaint against Soledad Escritor, a court interpreter and member of the Jehovah’s Witnesses and the Watch Tower and Bible Tract Society, who was accused of "disgraceful and immoral act" for living in with a Luciano Quilapio Jr. and for having borne a child by him.

In the 63-page decision penned by Associate Justice Reynato Puno, the high court gave credence to Escritor’s defense that her "conjugal arrangement" with Quilapio is sanctioned by their congregation and religious beliefs.

The SC said that in the eyes of Escritor’s church, "there is nothing immoral about the conjugal arrangement between Escritor and Quilapio and they remain members in good standing in the congregation."

"The court recognizes that state interest must be upheld in order that freedoms – including religious freedom – may be enjoyed," the SC ruled.

The five justices who dissented (Chief Justice Artemio Panganiban and Justices Antonio Carpio, Consuelo Ynares Santiago, Conchita Caprio Morales, Romeo Callejo) warned the ruling could open the floodgates for people to use religion as an excuse to enter into illegal and immoral conjugal unions.

"The majority opinion will make every religion a separate republic, making religion a haven for criminal conduct that otherwise would be punishable under the laws of the land. Today concubinage, tomorrow bigamy will enjoy protection from criminal sanction under the new doctrine foisted by the majority opinion," said Carpio in an 18-page dissenting opinion.

Citing US jurisprudence, he said the sweeping decision would "make the professed doctrines of religious belief superior to the law of the land" and in effect, "permit every citizen to become a law unto himself."

"This case is about a religious cover for an obviously criminal act," the dissent said.

In a separate opinion, Ynares-Santiago sought the suspension of Escritor for six months for her "disgraceful" conduct in court.

"The exacting standards of ethics and morality imposed upon court judges and court employees are required to maintain the people’s faith in the court as a dispenser of justice, and whose image is mirrored by their actuations," she said.

"The high degree of moral uprightness that is demanded of employees of the government entails many sacrifices that are peculiar to the civil service," she added.

The decision upheld Escritor’s right to the conjugal union as it chose to adhere to the "benevolent neutrality approach in the Constitution that gives room for accommodation of religious exercises as required by the Free Exercise Clause."

"Thus, we find that in this particular case and under these distinct circumstances, respondent Escritor’s conjugal arrangement cannot be penalized as she has made out a case for exemption from the law based on her fundamental right to freedom of religion," the court said.

Escritor and Quilapio on July 28, 1991 executed a "Declaration of Pledging Faithfulness," which "allows members of the congregation who have been abandoned by their spouses to enter into marital relations."

Escritor said the union was approved by the "elders of the congregation" after confirming that her husband had left her.

The complaint was filed on July 27, 2000 by Alejandro Estrada before a Las Piñas court, claiming that such union constitutes an "immoral act that tarnished the image of the court."
EN BANC

ALEJANDRO ESTRADA, A.M. No. P-02-1651

Complainant, (formerly OCA I.P.I. No. 00-1021-P)

Present:

PANGANIBAN, CJ.,

PUNO,

QUISUMBING,

YNARES-SANTIAGO,

SANDOVAL-GUTIERREZ,

CARPIO,

AUSTRIA-MARTINEZ,

-versus- CORONA,

CARPIO MORALES,

CALLEJO, SR.,

AZCUNA,

TINGA,

CHICO-NAZARIO,

GARCIA, and

VELASCO, JR., JJ.

Promulgated:

SOLEDAD S. ESCRITOR,

Respondent. June 22, 2006

x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x

R E S O L U T I O N

PUNO, J.:

While man is finite, he seeks and subscribes to the Infinite. Respondent Soledad Escritor once again stands before the Court invoking her religious freedom and her Jehovah God in a bid to save her family – united without the benefit of legal marriage - and livelihood. The State, on the other hand, seeks to wield its power to regulate her behavior and protect its interest in marriage and family and the integrity of the courts where respondent is an employee. How the Court will tilt the scales of justice in the case at bar will decide not only the fate of respondent Escritor but of other believers coming to Court bearing grievances on their free exercise of religion. This case comes to us from our remand to the Office of the Court Administrator on August 4, 2003.[1]

I. THE PAST PROCEEDINGS

In a sworn-letter complaint dated July 27, 2000, complainant Alejandro Estrada requested Judge Jose F. Caoibes, Jr., presiding judge of Branch 253, Regional Trial Court of Las Piñas City, for an investigation of respondent Soledad Escritor, court interpreter in said court, for living with a man not her husband, and having borne a child within this live-in arrangement. Estrada believes that Escritor is committing an immoral act that tarnishes the image of the court, thus she should not be allowed to remain employed therein as it might appear that the court condones her act.[2] Consequently, respondent was charged with committing “disgraceful and immoral conduct” under Book V, Title I, Chapter VI, Sec. 46(b)(5) of the Revised Administrative Code. [3]

Respondent Escritor testified that when she entered the judiciary in 1999, she was already a widow, her husband having died in 1998.[4] She admitted that she started living with Luciano Quilapio, Jr. without the benefit of marriage more than twenty years ago when her husband was still alive but living with another woman. She also admitted that she and Quilapio have a son.[5] But as a member of the religious sect known as the Jehovah’s Witnesses and the Watch Tower[6] In fact, after ten years of living together, she executed on July 28, 1991, a “Declaration of Pledging Faithfulness.”[7] and Bible Tract Society, respondent asserted that their conjugal arrangement is in conformity with their religious beliefs and has the approval of her congregation.

For Jehovah’s Witnesses, the Declaration allows members of the congregation who have been abandoned by their spouses to enter into marital relations. The Declaration thus makes the resulting union moral and binding within the congregation all over the world except in countries where divorce is allowed. As laid out by the tenets of their faith, the Jehovah’s congregation requires that at the time the declarations are executed, the couple cannot secure the civil authorities’ approval of the marital relationship because of legal impediments. Only couples who have been baptized and in good standing may execute the Declaration, which requires the approval of the elders of the congregation. As a matter of practice, the marital status of the declarants and their respective spouses’ commission of adultery are investigated before the declarations are executed.[8] Escritor and Quilapio’s declarations were executed in the usual and approved form prescribed by the Jehovah’s Witnesses,[9] approved by elders of the congregation where the declarations were executed,[10] and recorded in the Watch Tower Central Office.[11]

Moreover, the Jehovah’s congregation believes that once all legal impediments for the couple are lifted, the validity of the declarations ceases, and the couple should legalize their union. In Escritor’s case, although she was widowed in 1998, thereby lifting the legal impediment to marry on her part, her mate was still not capacitated to remarry. Thus, their declarations remained valid.[12] In sum, therefore, insofar as the congregation is concerned, there is nothing immoral about the conjugal arrangement between Escritor and Quilapio and they remain members in good standing in the congregation.

By invoking the religious beliefs, practices and moral standards of her congregation, in asserting that her conjugal arrangement does not constitute disgraceful and immoral conduct for which she should be held administratively liable,[13] the Court had to determine the contours of religious freedom under Article III, Section 5 of the Constitution, which provides, viz:

Sec. 5. No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights.

A. Ruling

In our decision dated August 4, 2003, after a long and arduous scrutiny into the origins and development of the religion clauses in the United States (U.S.) and the Philippines, we held that in resolving claims involving religious freedom (1) benevolent neutrality or accommodation, whether mandatory or permissive, is the spirit, intent and framework underlying the religion clauses in our Constitution; and (2) in deciding respondent’s plea of exemption based on the Free Exercise Clause (from the law with which she is administratively charged), it is the compelling state interest test, the strictest test, which must be applied.[14]

Notwithstanding the above rulings, the Court could not, at that time, rule definitively on the ultimate issue of whether respondent was to be held administratively liable for there was need to give the State the opportunity to adduce evidence that it has a more “compelling interest” to defeat the claim of the respondent to religious freedom. Thus, in the decision dated August 4, 2003, we remanded the complaint to the Office of the Court Administrator (OCA), and ordered the Office of the Solicitor General (OSG) to intervene in the case so it can:

(a) examine the sincerity and centrality of respondent’s claimed religious belief and practice;

(b) present evidence on the state’s “compelling interest” to override respondent’s religious belief and practice; and

(c) show that the means the state adopts in pursuing its interest is the least restrictive to respondent’s religious freedom. [15]

It bears stressing, therefore, that the residual issues of the case pertained NOT TO WHAT APPROACH THIS COURT SHOULD TAKE IN CONSTRUING THE RELIGION CLAUSES, NOR TO THE PROPER TEST APPLICABLE IN DETERMINING CLAIMS OF EXEMPTION BASED ON FREEDOM OF RELIGION. These issues have already been ruled upon prior to the remand, and constitute “the law of the case” insofar as they resolved the issues of which framework and test are to be applied in this case, and no motion for its reconsideration having been filed.[16] The only task that the Court is left to do is to determine whether the evidence adduced by the State proves its more compelling interest. This issue involves a pure question of fact.

B. Law of the case

Mr. Justice Carpio’s insistence, in his dissent, in attacking the ruling of this case interpreting the religious clauses of the Constitution, made more than two years ago, is misplaced to say the least. Since neither the complainant, respondent nor the government has filed a motion for reconsideration assailing this ruling, the same has attained finality and constitutes the law of the case. Any attempt to reopen this final ruling constitutes a crass contravention of elementary rules of procedure. Worse, insofar as it would overturn the parties’ right to rely upon our interpretation which has long attained finality, it also runs counter to substantive due process.

Be that as it may, even assuming that there were no procedural and substantive infirmities in Mr. Justice Carpio’s belated attempts to disturb settled issues, and that he had timely presented his arguments, the results would still be the same.

We review the highlights of our decision dated August 4, 2003.

1. Old World Antecedents

In our August 4, 2003 decision, we made a painstaking review of Old World antecedents of the religion clauses, because “one cannot understand, much less intelligently criticize the approaches of the courts and the political branches to religious freedom in the recent past in the United States without a deep appreciation of the roots of these controversies in the ancient and medieval world and in the American experience.”[17] We delved into the conception of religion from primitive times, when it started out as the state
itself, when the authority and power of the state were ascribed to God.[18] Then, religion developed on its own and became superior to the state,[19] its subordinate,[20] and even becoming an engine of state policy.[21]

We ascertained two salient features in the review of religious history: First, with minor exceptions, the history of church-state relationships was characterized by persecution, oppression, hatred, bloodshed, and war, all in the name of the God of Love and of the Prince of Peace. Second, likewise with minor exceptions, this history witnessed the unscrupulous use of religion by secular powers to promote secular purposes and policies, and the willing acceptance of that role by the vanguards of religion in exchange for the favors and mundane benefits conferred by ambitious princes and emperors in exchange for religion’s invaluable service. This was the context in which the unique experiment of the principle of religious freedom and separation of church and state saw its birth in American constitutional democracy and in human history. [22]

Strictly speaking, the American experiment of freedom and separation was not translated in the First Amendment. That experiment had been launched four years earlier, when the founders of the republic carefully withheld from the new national government any power to deal with religion. As James Madison said, the national government had no “jurisdiction” over religion or any “shadow of right to intermeddle” with it. [23]

The omission of an express guaranty of religious freedom and other natural rights, however, nearly prevented the ratification of the Constitution. The restriction had to be made explicit with the adoption of the religion clauses in the First Amendment as they are worded to this day. Thus, the First Amendment did not take away or abridge any power of the national government; its intent was to make express the absence of power.[24] It commands, in two parts (with the first part usually referred to as the Establishment Clause and the second part, the Free Exercise Clause), viz:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. [25]

The Establishment and Free Exercise Clauses, it should be noted, were not designed to serve contradictory purposes. They have a single goal—to promote freedom of individual religious beliefs and practices. In simplest terms, the Free Exercise Clause prohibits government from inhibiting religious beliefs with penalties for religious beliefs and practice, while the Establishment Clause prohibits government from inhibiting religious belief with rewards for religious beliefs and practices. In other words, the two religion clauses were intended to deny government the power to use either the carrot or the stick to influence individual religious beliefs and practices.[26]

In sum, a review of the Old World antecedents of religion shows the movement of establishment of religion as an engine to promote state interests, to the principle of non-establishment to allow the free exercise of religion.

2. Religion Clauses in the U.S. Context

The Court then turned to the religion clauses’ interpretation and construction in the United States, not because we are bound by their interpretation, but because the U.S. religion clauses are the precursors to the Philippine religion clauses, although we have significantly departed from the U.S. interpretation as will be discussed later on.

At the outset, it is worth noting that American jurisprudence in this area has been volatile and fraught with inconsistencies whether within a Court decision or across decisions. For while there is widespread agreement regarding the value of the First Amendment religion clauses, there is an equally broad disagreement as to what these clauses specifically require, permit and forbid. No agreement has been reached by those who have studied the religion clauses as regards its exact meaning and the paucity of records in the U.S. Congress renders it difficult to ascertain its meaning.[27]

U.S. history has produced two identifiably different, even opposing, strains of jurisprudence on the religion clauses. First is the standard of separation, which may take the form of either (a) strict separation or (b) the tamer version of strict neutrality or separation, or what Mr. Justice Carpio refers to as the second theory of governmental neutrality. Although the latter form is not as hostile to religion as the former, both are anchored on the Jeffersonian premise that a “wall of separation” must exist between the state and the Church to protect the state from the church.[28] Both protect the principle of church-state separation with a rigid reading of the principle. On the other hand, the second standard, the benevolent neutrality or accommodation, is buttressed by the view that the wall of separation is meant to protect the church from the state. A brief review of each theory is in order.

a. Strict Separation and Strict Neutrality/Separation

The Strict Separationist believes that the Establishment Clause was meant to protect the state from the church, and the state’s hostility towards religion allows no interaction between the two. According to this Jeffersonian view, an absolute barrier to formal interdependence of religion and state needs to be erected. Religious institutions could not receive aid, whether direct or indirect, from the state. Nor could the state adjust its secular programs to alleviate burdens the programs placed on believers.[29] Only the complete separation of religion from politics would eliminate the formal influence of religious institutions and provide for a free choice among political views, thus a strict “wall of separation” is necessary. [30]

Strict separation faces difficulties, however, as it is deeply embedded in American history and contemporary practice that enormous amounts of aid, both direct and indirect, flow to religion from government in return for huge amounts of mostly indirect aid from religion.[31][32] Thus, strict separationists are caught in an awkward position of claiming a constitutional principle that has never existed and is never likely to.[33] For example, less than twenty-four hours after Congress adopted the First Amendment’s prohibition on laws respecting an establishment of religion, Congress decided to express its thanks to God Almighty for the many blessings enjoyed by the nation with a resolution in favor of a presidential proclamation declaring a national day of Thanksgiving and Prayer.

The tamer version of the strict separationist view, the strict neutrality or separationist view, (or, the governmental neutrality theory) finds basis in Everson v. Board of Education,[34] where the Court declared that Jefferson’s “wall of separation” encapsulated the meaning of the First Amendment. However, unlike the strict separationists, the strict neutrality view believes that the “wall of separation” does not require the state to be their adversary. Rather, the state must be neutral in its relations with groups of religious believers and non-believers. State power is no more to be used so as to handicap religions than it is to favor them.”[35] The strict neutrality approach is not hostile to religion, but it is strict in holding that religion may not be used as a basis for classification for purposes of governmental action, whether the action confers rights or privileges or imposes duties or obligations. Only secular criteria may be the basis of government action. It does not permit, much less require, accommodation of secular programs to religious belief.[36]

The problem with the strict neutrality approach, however, is if applied in interpreting the Establishment Clause, it could lead to a de facto voiding of religious expression in the Free Exercise Clause. As pointed out by Justice Goldberg in his concurring opinion in Abington School District v. Schempp,[37] strict neutrality could lead to “a brooding and pervasive devotion to the secular and a passive, or even active, hostility to the religious” which is prohibited by the Constitution.[38] Professor Laurence Tribe commented in his authoritative treatise, viz:

To most observers. . . strict neutrality has seemed incompatible with the very idea of a free exercise clause. The Framers, whatever specific applications they may have intended, clearly envisioned religion as something special; they enacted that vision into law by guaranteeing the free exercise of religion but not, say, of philosophy or science. The strict neutrality approach all but erases this distinction. Thus it is not surprising that the [U.S.] Supreme Court has rejected strict neutrality, permitting and sometimes mandating religious classifications.[39]

Thus, the dilemma of the separationist approach, whether in the form of strict separation or strict neutrality, is that while the Jeffersonian wall of separation “captures the spirit of the American ideal of church-state separation,” in real life, church and state are not and cannot be totally separate. This is all the more true in contemporary times when both the government and religion are growing and expanding their spheres of involvement and activity, resulting in the intersection of government and religion at many points.[40]

b. Benevolent Neutrality/Accommodation

The theory of benevolent neutrality or accommodation is premised on a different view of the “wall of separation,” associated with Williams, founder of the Rhode Island colony. Unlike the Jeffersonian wall that is meant to protect the state from the church, the wall is meant to protect the church from the state.[41] This doctrine was expressed in Zorach v. Clauson,[42] which held, viz:

The First Amendment, however, does not say that in every and all respects there shall be a separation of Church and State. Rather, it studiously defines the manner, the specific ways, in which there shall be no concert or union or dependency one or the other. That is the common sense of the matter. Otherwise, the state and religion would be aliens to each other - hostile, suspicious, and even unfriendly. Churches could not be required to pay even property taxes. Municipalities would not be permitted to render police or fire protection to religious groups. Policemen who helped parishioners into their places of worship would violate the Constitution. Prayers in our legislative halls; the appeals to the Almighty in the messages of the Chief Executive; the proclamations making Thanksgiving Day a holiday; “so help me God” in our courtroom oaths- these and all other references to the Almighty that run through our laws, our public rituals, our ceremonies would be flouting the First Amendment. A fastidious atheist or agnostic could even object to the supplication with which the Court opens each session: “God save the United States and this Honorable Court.”

xxx xxx xxx

We are a religious people whose institutions presuppose a Supreme Being. We guarantee the freedom to worship as one chooses. . . When the state encourages religious instruction or cooperates with religious authorities by adjusting the schedule of public events, it follows the best of our traditions. For it then respects the religious nature of our people and accommodates the public service to their spiritual needs. To hold that it may not would be to find in the Constitution a requirement that the government show a callous indifference to religious groups. . . But we find no constitutional requirement which makes it necessary for government to be hostile to religion and to throw its weight against efforts to widen their effective scope of religious influence. [43]

Benevolent neutrality recognizes that religion plays an important role in the public life of the United States as shown by many traditional government practices which, to strict neutrality, pose Establishment Clause questions. Among these are the inscription of “In God We Trust” on American currency; the recognition of America as “one nation under God” in the official pledge of allegiance to the flag; the Supreme Court’s time-honored practice of opening oral argument with the invocation “God save the United States and this Honorable Court”; and the practice of Congress and every state legislature of paying a chaplain, usually of a particular Protestant denomination, to lead representatives in prayer. These practices clearly show the preference for one theological viewpoint—the existence of and potential for intervention by a god—over the contrary theological viewpoint of atheism. Church and government agencies also cooperate in the building of low-cost housing and in other forms of poor relief, in the treatment of alcoholism and drug addiction, in foreign aid and other government activities with strong moral dimension. [44]

Examples of accommodations in American jurisprudence also abound, including, but not limited to the U.S. Court declaring the following acts as constitutional: a state hiring a Presbyterian minister to lead the legislature in daily prayers,[45] or requiring employers to pay workers compensation when the resulting inconsistency between work and Sabbath leads to discharge;[46] for government to give money to religiously-affiliated organizations to teach adolescents about proper sexual behavior;[47] or to provide religious school pupils with books;[48] or bus rides to religious schools;[49] or with cash to pay for state-mandated standardized tests.[50]

(1) Legislative Acts and the Free Exercise Clause

As with the other rights under the Constitution, the rights embodied in the Religion clauses are invoked in relation to governmental action, almost invariably in the form of legislative acts.

Generally speaking, a legislative act that purposely aids or inhibits religion will be challenged as unconstitutional, either because it violates the Free Exercise Clause or the Establishment Clause or both. This is true whether one subscribes to the separationist approach or the benevolent neutrality or accommodationist approach.

But the more difficult religion cases involve legislative acts which have a secular purpose and general applicability, but may incidentally or inadvertently aid or burden religious exercise. Though the government action is not religiously motivated, these laws have a “burdensome effect” on religious exercise.

The benevolent neutrality theory believes that with respect to these governmental actions, accommodation of religion may be allowed, not to promote the government’s favored form of religion, but to allow individuals and groups to exercise their religion without hindrance. The purpose of accommodations is to remove a burden on, or facilitate the exercise of, a person’s or institution’s religion. As Justice Brennan explained, the “government [may] take religion into account…to exempt, when possible, from generally applicable governmental regulation individuals whose religious beliefs and practices would otherwise thereby be infringed, or to create without state involvement an atmosphere in which voluntary religious exercise may flourish.”[51] In the ideal world, the legislature would recognize the religions and their practices and would consider them, when practical, in enacting laws of general application. But when the legislature fails to do so, religions that are threatened and burdened may turn to the courts for protection.[52]

Thus, what is sought under the theory of accommodation is not a declaration of unconstitutionality of a facially neutral law, but an exemption from its application or its “burdensome effect,” whether by the legislature or the courts.[53] Most of the free exercise claims brought to the U.S. Court are for exemption, not invalidation of the facially neutral law that has a “burdensome” effect.[54]

(2) Free Exercise Jurisprudence: Sherbert, Yoder and Smith

The pinnacle of free exercise protection and the theory of accommodation in the U.S. blossomed in the case of Sherbert v. Verner,[55] which ruled that state regulation that indirectly restrains or punishes religious belief or conduct must be subjected to strict scrutiny under the Free Exercise Clause.[56] According to Sherbert, when a law of general application infringes religious exercise, albeit incidentally, the state interest sought to be promoted must be so paramount and compelling as to override the free exercise claim. Otherwise, the Court itself will carve out the exemption.

In this case, Sherbert, a Seventh Day Adventist, claimed unemployment compensation under the law as her employment was terminated for refusal to work on Saturdays on religious grounds. Her claim was denied. She sought recourse in the Supreme Court. In laying down the standard for determining whether the denial of benefits could withstand constitutional scrutiny, the Court ruled, viz:

Plainly enough, appellee’s conscientious objection to Saturday work constitutes no conduct prompted by religious principles of a kind within the reach of state legislation. If, therefore, the decision of the South Carolina Supreme Court is to withstand appellant’s constitutional challenge, it must be either because her disqualification as a beneficiary represents no infringement by the State of her constitutional right of free exercise, or because any incidental burden on the free exercise of appellant’s religion may be justified by a “compelling state interest in the regulation of a subject within the State’s constitutional power to regulate. . . .”[57] (emphasis supplied)

The Court stressed that in the area of religious liberty, it is basic that it is not sufficient to merely show a rational relationship of the substantial infringement to the religious right and a colorable state interest. “(I)n this highly sensitive constitutional area, ‘[o]nly the gravest abuses, endangering paramount interests, give occasion for permissible limitation.’”[58] The Court found that there was no such compelling state interest to override Sherbert’s religious liberty. It added that even if the state could show that Sherbert’s exemption would pose serious detrimental effects to the unemployment compensation fund and scheduling of work, it was incumbent upon the state to show that no alternative means of regulations would address such detrimental effects without infringing religious liberty. The state, however, did not discharge this burden. The Court thus carved out for Sherbert an exemption from the Saturday work requirement that caused her disqualification from claiming the unemployment benefits. The Court reasoned that upholding the denial of Sherbert’s benefits would force her to choose between receiving benefits and following her religion. This choice placed “the same kind of burden upon the free exercise of religion as would a fine imposed against (her) for her Saturday worship.” This germinal case of Sherbert firmly established the exemption doctrine, [59] viz:

It is certain that not every conscience can be accommodated by all the laws of the land; but when general laws conflict with scruples of conscience, exemptions ought to be granted unless some “compelling state interest” intervenes.

Thus, Sherbert and subsequent cases held that when government action burdens, even inadvertently, a sincerely held religious belief or practice, the state must justify the burden by demonstrating that the law embodies a compelling interest, that no less restrictive alternative exists, and that a religious exemption would impair the state’s ability to effectuate its compelling interest. As in other instances of state action affecting fundamental rights, negative impacts on those rights demand the highest level of judicial scrutiny. After Sherbert, this strict scrutiny balancing test resulted in court-mandated religious exemptions from facially-neutral laws of general application whenever unjustified burdens were found. [60]

Then, in the 1972 case of Wisconsin v. Yoder,[61] the U.S. Court again ruled that religious exemption was in order, notwithstanding that the law of general application had a criminal penalty. Using heightened scrutiny, the Court overturned the conviction of Amish parents for violating Wisconsin compulsory school-attendance laws. The Court, in effect, granted exemption from a neutral, criminal statute that punished religiously motivated conduct. Chief Justice Burger, writing for the majority, held, viz:

It follows that in order for Wisconsin to compel school attendance beyond the eighth grade against a claim that such attendance interferes with the practice of a legitimate religious belief, it must appear either that the State does not deny the free exercise of religious belief by its requirement, or that there is a state interest of sufficient magnitude to override the interest claiming protection under the Free Exercise Clause. Long before there was general acknowledgement of the need for universal education, the Religion Clauses had specially and firmly fixed the right of free exercise of religious beliefs, and buttressing this fundamental right was an equally firm, even if less explicit, prohibition against the establishment of any religion. The values underlying these two provisions relating to religion have been zealously protected, sometimes even at the expense of other interests of admittedly high social importance. . .

The essence of all that has been said and written on the subject is that only those interests of the highest order and those not otherwise served can overbalance legitimate claims to the free exercise of religion. . .

. . . our decisions have rejected the idea that religiously grounded conduct is always outside the protection of the Free Exercise Clause. It is true that activities of individuals, even when religiously based, are often subject to regulation by the States in the exercise of their undoubted power to promote the health, safety, and general welfare, or the Federal government in the exercise of its delegated powers . . . But to agree that religiously grounded conduct must often be subject to the broad police power of the State is not to deny that there are areas of conduct protected by the Free Exercise Clause of the First Amendment and thus beyond the power of the State to control, even under regulations of general applicability. . . .This case, therefore, does not become easier because respondents were convicted for their “actions” in refusing to send their children to the public high school; in this context belief and action cannot be neatly confined in logic-tight compartments. . . [62]

The cases of Sherbert and Yoder laid out the following doctrines: (a) free exercise clause claims were subject to heightened scrutiny or compelling interest test if government substantially burdened the exercise of religion; (b) heightened scrutiny or compelling interest test governed cases where the burden was direct, i.e., the exercise of religion triggered a criminal or civil penalty, as well as cases where the burden was indirect, i.e., the exercise of religion resulted in the forfeiture of a government benefit;[63] and (c) the Court could carve out accommodations or exemptions from a facially neutral law of general application, whether general or criminal.

The Sherbert-Yoder doctrine had five main components. First, action was protected—conduct beyond speech, press, or worship was included in the shelter of freedom of religion. Neither Sherbert’s refusal to work on the Sabbath nor the Amish parents’ refusal to let their children attend ninth and tenth grades can be classified as conduct protected by the other clauses of the First Amendment. Second, indirect impositions on religious conduct, such as the denial of twenty-six weeks of unemployment insurance benefits to Adel Sherbert, as well as direct restraints, such as the criminal prohibition at issue in Yoder, were prohibited. Third, as the language in the two cases indicate, the protection granted was extensive. Only extremely strong governmental interests justified impingement on religious conduct, as the absolute language of the test of the Free Exercise Clause suggests. [64]

Fourth, the strong language was backed by a requirement that the government provide proof of the important interest at stake and of the dangers to that interest presented by the religious conduct at issue. Fifth, in determining the injury to the government’s interest, a court was required to focus on the effect that exempting religious claimants from the regulation would have, rather than on the value of the regulation in general. Thus, injury to governmental interest had to be measured at the margin: assuming the law still applied to all others, what would be the effect of exempting the religious claimant in this case and other similarly situated religious claimants in the future? Together, the fourth and fifth elements required that facts, rather than speculation, had to be presented concerning how the government’s interest would be harmed by excepting religious conduct from the law being challenged. [65]

Sherbert and Yoder adopted a balancing test for free exercise jurisprudence which would impose a discipline to prevent manipulation in the balancing of interests. The fourth and the fifth elements prevented the likelihood of exaggeration of the weight on the governmental interest side of the balance, by not allowing speculation about the effects of a decision adverse to those interests nor accepting that those interests would be defined at a higher level of generality than the constitutional interests on the other side of the balance. [66]

Thus, the strict scrutiny and compelling state interest test significantly increased the degree of protection afforded to religiously motivated conduct. While not affording absolute immunity to religious activity, a compelling secular justification was necessary to uphold public policies that collided with religious practices. Although the members of the U.S. Court often disagreed over which governmental interests should be considered compelling, thereby producing dissenting and separate opinions in religious conduct cases, this general test established a strong presumption in favor of the free exercise of religion.[67] Most scholars and courts agreed that under Sherbert and Yoder, the Free Exercise Clause provided individuals some form of heightened scrutiny protection, if not always a compelling interest one.[68] The 1990 case of Employment Division, Oregon Department of Human Resources v. Smith,[69] drastically changed all that.

Smith involved a challenge by Native Americans to an Oregon law prohibiting use of peyote, a hallucinogenic substance. Specifically, individuals challenged the state’s determination that their religious use of peyote, which resulted in their dismissal from employment, was misconduct disqualifying them from receipt of unemployment compensation benefits. [70]

Justice Scalia, writing for the majority, rejected the claim that free exercise of religion required an exemption from an otherwise valid law. Scalia said that “[w]e have never held that an individual’s religious beliefs excuse him from compliance with an otherwise valid law prohibiting conduct that the State is free to regulate. On the contrary, the record of more than a century of our free exercise jurisprudence contradicts that proposition.” [71] Scalia thus declared “that the right of free exercise does not relieve an individual of the obligation to comply with a ‘valid and neutral law of general applicability of the ground that the law proscribes (or prescribes) conduct that his religion prescribes (or proscribes).’” [72]

Justice Scalia’s opinion then reviewed the cases where free exercise challenges had been upheld—such as Cantwell, Murdock, Follet, Pierce, and Yoder—and said that none involved the free exercise clause claims alone. All involved “the Free Exercise Clause in conjunction with other constitutional protections, such as freedom of speech and of the press, or the right of parents to direct the education of their children.” [73] The Court said that Smith was distinguishable because it did not involve such a “hybrid situation,” but was a free exercise claim “unconnected with any communicative activity or parental right.” [74]

Moreover, the Court said that the Sherbert line of cases applied only in the context of the denial of unemployment benefits; it did not create a basis for an exemption from criminal laws. Scalia wrote that “[e]ven if we were inclined to breathe into Sherbert some life beyond the unemployment compensation field, we would not apply it to require exemptions from a generally applicable criminal law.” [75]

The Court expressly rejected the use of strict scrutiny for challenges to neutral laws of general applicability that burden religion. Justice Scalia said that “[p]recisely because ‘we are a cosmopolitan nation made up of people of almost conceivable religious preference,’ and precisely because we value and protect that religious divergence, we cannot afford the luxury of deeming presumptively invalid, as applied to the religious objector, every regulation of conduct that does not protect an interest of the highest order.” The Court said that those seeking religious exemptions from laws should look to the democratic process for protection, not the courts. [76]

Smith thus changed the test for the free exercise clause. Strict or heightened scrutiny and the compelling justification approach were abandoned for evaluating laws burdening religion; neutral laws of general applicability only have to meet the rational basis test, no matter how much they burden religion. [77]

Justice O’Connor wrote a concurring opinion sharply criticizing the rejection of the compelling state interest test, asserting that “(t)he compelling state interest test effectuates the First Amendment’s command that religious liberty is an independent liberty, that it occupies a preferred position, and that the Court will not permit encroachments upon this liberty, whether direct or indirect, unless required by clear and compelling government interest ‘of the highest order.’”[78] She said that strict scrutiny is appropriate for free exercise challenges because “[t]he compelling interest test reflects the First Amendment’s mandate of preserving religious liberty to the fullest extent possible in a pluralistic society.” [79]

Justice O’Connor also disagreed with the majority’s description of prior cases and especially its leaving the protection of minority religions to the political process. She said that, “First Amendment was enacted precisely to protect the rights of those whose religious practice are not shared by the majority and may be viewed with hostility.” [80]

Justice Blackmun wrote a dissenting opinion that was joined by Justices Brennan and Marshall. The dissenting Justices agreed with Justice O’Connor that the majority had mischaracterized precedents, such as in describing Yoder as a “hybrid” case rather than as one under the free exercise clause. The dissent also argued that strict scrutiny should be used in evaluating government laws burdening religion. [81]

Criticism of Smith was intense and widespread.[82] Academics, Justices, and a bipartisan majority of Congress noisily denounced the decision.[83] Smith has the rather unusual distinction of being one case that is almost universally despised (and this is not too strong a word) by both the liberals and conservatives.[84] Liberals chasten the Court for its hostility to minority faiths which, in light of Smith’s general applicability rule, will allegedly suffer at the hands of the majority faith whether through outright hostility or neglect. Conservatives bemoan the decision as an assault on religious belief leaving religion, more than ever, subject to the caprice of an ever more secular nation that is increasingly hostile to religious belief as an oppressive and archaic anachronism. [85]

The Smith doctrine is highly unsatisfactory in several respects and has been criticized as exhibiting a shallow understanding of free exercise jurisprudence.[86] First, the First amendment was intended to protect minority religions from the tyranny of the religious and political majority. [87] Critics of Smith have worried about religious minorities, who can suffer disproportionately from laws that enact majoritarian mores.[88] Smith, in effect would allow discriminating in favor of mainstream religious groups against smaller, more peripheral groups who lack legislative clout,[89] contrary to the original theory of the First Amendment.[90] Undeniably, claims for judicial exemption emanate almost invariably from relatively politically powerless minority religions and Smith virtually wiped out their judicial recourse for exemption.[91] Second, Smith leaves too much leeway for pervasive welfare-state regulation to burden religion while satisfying neutrality. After all, laws not aimed at religion can hinder observance just as effectively as those that target religion.[92] Government impairment of religious liberty would most often be of the inadvertent kind as in Smith considering the political culture where direct and deliberate regulatory imposition of religious orthodoxy is nearly inconceivable. If the Free Exercise Clause could not afford protection to inadvertent interference, it would be left almost meaningless.[93] Third, the Reynolds-Gobitis-Smith[94] doctrine simply defies common sense. The state should not be allowed to interfere with the most deeply held fundamental religious convictions of an individual in order to pursue some trivial state economic or bureaucratic objective. This is especially true when there are alternative approaches for the state to effectively pursue its objective without serious inadvertent impact on religion.[95]

At bottom, the Court’s ultimate concern in Smith appeared to be two-fold: (1) the difficulty in defining and limiting the term “religion” in today’s pluralistic society, and (2) the belief that courts have no business determining the significance of an individual’s religious beliefs. For the Smith Court, these two concerns appear to lead to the conclusion that the Free Exercise Clause must protect everything or it must protect virtually nothing. As a result, the Court perceives its only viable options are to leave free exercise protection to the political process or to allow a “system in which each conscience is a law unto itself.” [96] The Court’s characterization of its choices have been soundly rejected as false, viz:

If one accepts the Court’s assumption that these are the only two viable options, then admittedly, the Court has a stronger argument. But the Free Exercise Clause cannot be summarily dismissed as too difficult to apply and this should not be applied at all. The Constitution does not give the judiciary the option of simply refusing to interpret its provisions. The First Amendment dictates that free exercise of “religion” must be protected. Accordingly, the Constitution compels the Court to struggle with the contours of what constitutes “religion.” There is no constitutional opt-out provision for constitutional words that are difficult to apply.

Nor does the Constitution give the Court the option of simply ignoring constitutional mandates. A large area of middle ground exists between the Court’s two opposing alternatives for free exercise jurisprudence. Unfortunately, this middle ground requires the Court to tackle difficult issues such as defining religion and possibly evaluating the significance of a religious belief against the importance of a specific law. The Court describes the results of this middle ground where “federal judges will regularly balance against the importance of general laws the significance of religious practice,” and then dismisses it as a “parade of horribles” that is too “horrible to contemplate.”

It is not clear whom the Court feels would be most hurt by this “parade of horribles.” Surely not religious individuals; they would undoubtedly prefer their religious beliefs to be probed for sincerity and significance rather than acquiesce to the Court’s approach of simply refusing to grant any constitutional significance to their beliefs at all. If the Court is concerned about requiring lawmakers at times constitutionally to exempt religious individuals from statutory provisions, its concern is misplaced. It is the lawmakers who have sought to prevent the Court from dismantling the Free Exercise Clause through such legislation as the [Religious Freedom Restoration Act of 1993], and in any case, the Court should not be overly concerned about hurting legislature’s feelings by requiring their laws to conform to constitutional dictates. Perhaps the Court is concerned about putting such burden on judges. If so, it would truly be odd to say that
requiring the judiciary to perform its appointed role as constitutional interpreters is a burden no judge should be expected to fulfill.[97]

Parenthetically, Smith’s characterization that the U.S. Court has “never held that an individual’s religious beliefs excuse him from compliance with an otherwise valid law prohibiting conduct that the state is free to regulate”—an assertion which Mr. Justice Carpio adopted unequivocally in his dissent—has been sharply criticized even implicitly by its supporters, as blatantly untrue. Scholars who supported Smith frequently did not do so by opposing the arguments that the Court was wrong as a matter of original meaning [of the religion clauses] or that the decision conflicted with precedent [i.e. the Smith decision made shocking use of precedent]—those points were often conceded. [98]

To justify its perversion of precedent, the Smith Court attempted to distinguish the exemption made in Yoder, by asserting that these were premised on two constitutional rights combined—the right of parents to direct the education of their children and the right of free exercise of religion. Under the Court’s opinion in Smith, the right of free exercise of religion standing alone would not allow Amish parents to disregard the compulsory school attendance law, and under the Court’s opinion in Yoder, parents whose objection to the law was not religious would also have to obey it. The fatal flaw in this argument, however, is that if two constitutional claims will fail on its own, how would it prevail if combined?[99] As for Sherbert, the Smith Court attempted to limit its doctrine as applicable only to denials of unemployment compensation benefits where the religiously-compelled conduct that leads to job loss is not a violation of criminal law. And yet, this is precisely why the rejection of Sherbert was so damaging in its effect: the religious person was more likely to be entitled to constitutional protection when forced to choose between religious conscience and going to jail than when forced to choose between religious conscience and financial loss. [100]

Thus, the Smith decision elicited much negative public reaction especially from the religious community, and commentaries insisted that the Court was allowing the Free Exercise Clause to disappear.[101] So much was the uproar that a majority in Congress was convinced to enact the Religious Freedom Restoration Act (RFRA) of 1993.[102] The RFRA was adopted to negate the Smith test and require strict scrutiny for free exercise claims. Indeed, the findings section of the Act notes that Smith “virtually eliminated the requirement that the government justify burdens on religious exercise imposed by laws neutral toward religion.”[103] The Act declares that its purpose is to restore the compelling interest test as set forth in Sherbert v. Verner and Wisconsin v. Yoder, and to guarantee its application in all cases where free exercise of religion is substantially burdened; and to provide a claim of defense to a person whose religious exercise is substantially burdened by government.[104] The RFRA thus sought to overrule Smith and make strict scrutiny the test for all free exercise clause claims. [105]

In the City of Boerne v. Flores, [106] the U.S. Supreme Court declared the RFRA unconstitutional, ruling that Congress had exceeded its power under the Fourteenth Amendment in enacting the law. The Court ruled that Congress is empowered to enact laws “to enforce the amendment,” but Congress is not “enforcing” when it creates new constitutional rights or expands the scope of rights. [107]

City of Boerne also drew public backlash as the U.S. Supreme Court was accused of lack of judicial respect for the constitutional decision-making by a coordinate branch of government. In Smith, Justice Scalia wrote:

“Values that are protected against governmental interference through enshrinement in the Bill of Rights are not thereby banished from the political process. Just as society believes in the negative protection accorded to the press by the First Amendment is likely to enact laws that affirmatively foster the dissemination of the printed word, so also a society that believes in the negative protection accorded to religious belief can be expected to be solicitous of that value in its legislation as well.”

By invalidating RFRA, the Court showed a marked disrespect of the solicitude of a nearly unanimous Congress. Contrary to the Court’s characterization of the RFRA as a kind of usurpation of the judicial power to say what the Constitution means, the law offered no definition of Free Exercise, and on its face appeared to be a procedural measure establishing a standard of proof and allocating the duty of meeting it. In effect, the Court ruled that Congress had no power in the area of religion. And yet, Free Exercise exists in the First Amendment as a negative on Congress. The power of Congress to act towards the states in matters of religion arises from the Fourteenth Amendment. [108]

From the foregoing, it can be seen that Smith, while expressly recognizing the power of legislature to give accommodations, is in effect contrary to the benevolent neutrality or accommodation approach. Moreover, if we consider the history of the incorporation of the religion clauses in the U.S., the decision in Smith is grossly inconsistent with the importance placed by the framers on religious faith. Smith is dangerous precedent because it subordinates fundamental rights of religious belief and practice to all neutral, general legislation. Sherbert However, Smith abandons the protection of religious exercise at a time when the scope and reach of government has never been greater. It has been pointed out that Smith creates the legal framework for persecution: through general, neutral laws, legislatures are now able to force conformity on religious minorities whose practice irritate or frighten an intolerant majority.[109] recognized the need to protect religious exercise in light of the massive increase in the size of government, the concerns within its reach, and the number of laws administered by it.

The effect of Smith is to erase entirely the concept of mandatory accommodations, thereby emasculating the Free Exercise Clause. Smith left religious freedom for many in the hands of the political process, exactly where it would be if the religion clauses did not exist in the Bill of Rights. Like most protections found in the Bill of Rights, the religion clauses of the First Amendment are most important to those who cannot prevail in the political process. The Court in Smith ignores the fact that the protections found in the Bill of Rights were deemed too important to leave to the political process. Because mainstream religions generally have been successful in protecting their interests through the political process, it is the non-mainstream religions that are adversely affected by Smith. In short, the U.S. Supreme Court has made it clear to such religions that they should not look to the First Amendment for religious freedom. [110]

(3) Accommodation under the Religion Clauses

A free exercise claim could result to three kinds of accommodation: (a) those which are found to be constitutionally compelled, i.e., required by the Free Exercise Clause; (b) those which are discretionary or legislative, i.e., not required by the Free Exercise Clause but nonetheless permitted by the Establishment Clause; and (c) those which the religion clauses prohibit.[111]

Mandatory accommodation results when the Court finds that accommodation is requiredi.e, when the Court itself carves out an exemption. This accommodation occurs when all three conditions of the compelling interest test are met, i.e, a statute or government action has burdened claimant’s free exercise of religion, and there is no doubt as to the sincerity of the religious belief; the state has failed to demonstrate a particularly important or compelling governmental goal in preventing an exemption; and that the state has failed to demonstrate that it used the least restrictive means. In these cases, the Court finds that the injury to religious conscience is so great and the advancement of public purposes is incomparable that only indifference or hostility could explain a refusal to make exemptions. Thus, if the state’s objective could be served as well or almost as well by granting an exemption to those whose religious beliefs are burdened by the regulation, the Court must grant the exemption. The Yoder case is an example where the Court held that the state must accommodate the religious beliefs of the Amish who objected to enrolling their children in high school as required by law. The Sherbert case is another example where the Court held that the state unemployment compensation plan must accommodate the religious convictions of Sherbert.[112] by the Free Exercise Clause,

In permissive accommodation, the Court finds that the State may, but is not required to, accommodate religious interests. The U.S. Walz case illustrates this situation where the U.S. Supreme Court upheld the constitutionality of tax exemption given by New York to church properties, but did not rule that the state was required to provide tax exemptions. The Court declared that “(t)he limits of permissible state accommodation to religion are by no means co-extensive with the noninterference mandated by the Free Exercise Clause.”[113] Other examples are Zorach v. Clauson,[114] allowing released time in public schools and Marsh v. Chambers,[115] allowing payment of legislative chaplains from public funds. Parenthetically, the Court in Smith has ruled that this is the only accommodation allowed by the Religion Clauses.

Finally, when the Court finds no basis for a mandatory accommodation, or it determines that the legislative accommodation runs afoul of the establishment or the free exercise clause, it results to a prohibited accommodation. In this case, the Court finds that establishment concerns prevail over potential accommodation interests. To say that there are valid exemptions buttressed by the Free Exercise Clause does not mean that all claims for free exercise exemptions are valid.[116] An example where accommodation was prohibited is McCollum v. Board of Education,[117] where the Court ruled against optional religious instruction in the public school premises.[118]

Given that a free exercise claim could lead to three different results, the question now remains as to how the Court should determine which action to take. In this regard, it is the strict scrutiny-compelling state interest test which is most in line with the benevolent neutrality-accommodation approach.

Under the benevolent-neutrality theory, the principle underlying the First Amendment is that freedom to carry out one’s duties to a Supreme Being is an inalienable right, not one dependent on the grace of legislature. Religious freedom is seen as a substantive right and not merely a privilege against discriminatory legislation. With religion looked upon with benevolence and not hostility, benevolent neutrality allows accommodation of religion under certain circumstances.

Considering that laws nowadays are rarely enacted specifically to disable religious belief or practice, free exercise disputes arise commonly when a law that is religiously neutral and generally applicable on its face is argued to prevent or burden what someone’s religious faith requires, or alternatively, requires someone to undertake an act that faith would preclude. In essence, then, free exercise arguments contemplate religious exemptions from otherwise general laws.[119]

Strict scrutiny is appropriate for free exercise challenges because “[t]he compelling interest test reflects the First Amendment’s mandate of preserving religious liberty to the fullest extent possible in a pluralistic society.[120] Underlying the compelling state interest test is the notion that free exercise is a fundamental right and that laws burdening it should be subject to strict scrutiny.[121]

In its application, the compelling state interest test follows a three-step process, summarized as follows:

If the plaintiff can show that a law or government practice inhibits the free exercise of his religious beliefs, the burden shifts to the government to demonstrate that the law or practice is necessary to the accomplishment of some important (or ‘compelling’) secular objective and that it is the least restrictive means of achieving that objective. If the plaintiff meets this burden and the government does not, the plaintiff is entitled to exemption from the law or practice at issue. In order to be protected, the claimant’s beliefs must be ‘sincere’, but they need not necessarily be consistent, coherent, clearly articulated, or congruent with those of the claimant’s religious denomination. ‘Only beliefs rooted in religion are protected by the Free Exercise Clause’; secular beliefs, however sincere and conscientious, do not suffice.[122]

In sum, the U.S. Court has invariably decided claims based on the religion clauses using either the separationist approach, or the benevolent neutrality approach. The benevolent neutrality approach has also further been split by the view that the First Amendment requires accommodation, or that it only allows permissible legislative accommodations. The current prevailing view as pronounced in Smith, however, is that that there are no required accommodation under the First Amendment, although it permits of legislative accommodations.

3. Religion Clauses in the Philippine Context: Constitution, Jurisprudence and Practice

a. US Constitution and jurisprudence vis-à-vis Philippine Constitution

By juxtaposing the American Constitution and jurisprudence against that of the Philippines, it is immediately clear that one cannot simply conclude that we have adopted—lock, stock and barrel—the religion clauses as embodied in the First Amendment, and therefore, the U.S. Court’s interpretation of the same. Unlike in the U.S. where legislative exemptions of religion had to be upheld by the U.S. Supreme Court as constituting permissive accommodations, similar exemptions for religion are mandatory accommodations under our own constitutions. Thus, our 1935, 1973 and 1987 Constitutions contain provisions on tax exemption of church property,[123] salary of religious officers in government institutions,[124] and optional religious instruction.[125] Our own preamble also invokes the aid of a divine being.[126] These constitutional provisions are wholly ours and have no counterpart in the U.S. Constitution or its amendments. They all reveal without doubt that the Filipino people, in adopting these constitutions, manifested their adherence to the benevolent neutrality approach that requires accommodations in interpreting the religion clauses.[127]

The argument of Mr. Justice Carpio that the August 4, 2003 ponencia was erroneous insofar as it asserted that the 1935 Constitution incorporates the Walz ruling as this case was decided subsequent to the 1935 Constitution is a misreading of the ponencia. What the ponenciabefore the U.S. CourtWalz as a form or permissible accommodation, we have already incorporated the same in our Constitution, as a mandatory accommodation. pointed out was that even as early as 1935, or more than three decades could validate the exemption in

There is no ambiguity with regard to the Philippine Constitution’s departure from the U.S. Constitution, insofar as religious accommodations are concerned. It is indubitable that benevolent neutrality-accommodation, whether mandatory or permissive, is the spirit, intent and framework underlying the Philippine Constitution.[128] As stated in our Decision, dated August 4, 2003:

The history of the religion clauses in the 1987 Constitution shows that these clauses were largely adopted from the First Amendment of the U.S. Constitution xxxx Philippine jurisprudence and commentaries on the religious clauses also continued to borrow authorities from U.S. jurisprudence without articulating the stark distinction between the two streams of U.S. jurisprudence [i.e., separation and benevolent neutrality]. One might simply conclude that the Philippine Constitutions and jurisprudence also inherited the disarray of U.S. religion clause jurisprudence and the two identifiable streams; thus, when a religion clause case comes before the Court, a separationist approach or a benevolent neutrality approach might be adopted and each will have U.S. authorities to support it. Or, one might conclude that as the history of the First Amendment as narrated by the Court in Everson supports the separationist approach, Philippine jurisprudence should also follow this approach in light of the Philippine religion clauses’ history. As a result, in a case where the party claims religious liberty in the face of a general law that inadvertently burdens his religious exercise, he faces an almost insurmountable wall in convincing the Court that the wall of separation would not be breached if the Court grants him an exemption. These conclusions, however, are not and were never warranted by the 1987, 1973 and 1935 Constitutions as shown by other provisions on religion in all three constitutions. It is a cardinal rule in constitutional construction that the constitution must be interpreted as a whole and apparently conflicting provisions should be reconciled and harmonized in a manner that will give to all of them full force and effect. From this construction, it will be ascertained that the intent of the framers was to adopt a benevolent neutrality approach in interpreting the religious clauses in the Philippine constitutions, and the enforcement of this intent is the goal of construing the constitution.[129] [citations omitted]

We therefore reject Mr. Justice Carpio’s total adherence to the U.S. Court’s interpretation of the religion clauses to effectively deny accommodations on the sole basis that the law in question is neutral and of general application. For even if it were true that “an unbroken line of U.S. Supreme Court decisions” has never held that “an individual’s religious beliefs [do not] excuse him from compliance with an otherwise valid law prohibiting conduct that the State is free to regulate,” our own Constitutions have made significant changes to accommodate and exempt religion. Philippine jurisprudence shows that the Court has allowed exemptions from a law of general application, in effect, interpreting our religion clauses to cover both mandatory and permissive accommodations.[130]

To illustrate, in American Bible Society v. City of Manila,[131] the Court granted to plaintiff exemption from a law of general application based on the Free Exercise Clause. In this case, plaintiff was required by an ordinance to secure a mayor’s permit and a municipal license as ordinarily required of those engaged in the business of general merchandise under the city’s ordinances. Plaintiff argued that this amounted to “religious censorship and restrained the free exercise and enjoyment of religious profession, to wit: the distribution and sale of bibles and other religious literature to the people of the Philippines.” Although the Court categorically held that the questioned ordinances were not applicable to plaintiff as it was not engaged in the business or occupation of selling said “merchandise” for profit, it also ruled that applying the ordinance to plaintiff and requiring it to secure a license and pay a license fee or tax would impair its free exercise of religious profession and worship and its right of dissemination of religious beliefs “as the power to tax the exercise of a privilege is the power to control or suppress its enjoyment.” The decision states in part, viz:

The constitutional guaranty of the free exercise and enjoyment of religious profession and worship carries with it the right to disseminate religious information. Any restraint of such right can only be justified like other restraints of freedom of expression on the grounds that there is a clear and present danger of any substantive evil which the State has the right to prevent. (citations omitted, emphasis supplied)

Another case involving mandatory accommodation is Ebralinag v. The Division Superintendent of Schools.[132] The case involved several Jehovah’s Witnesses who were expelled from school for refusing to salute the flag, sing the national anthem and recite the patriotic pledge, in violation of the Administrative Code of 1987. In resolving the religious freedom issue, a unanimous Court overturned an earlier ruling denying such exemption,[133]viz: using the “grave and imminent danger” test,

The sole justification for a prior restraint or limitation on the exercise of religious freedom (according to the late Chief Justice Claudio Teehankee in his dissenting opinion in German v. Barangan, 135 SCRA 514, 517) is the existence of a grave and present danger of a character both grave and imminent, of a serious evil to public safety, public morals, public health or any other legitimate public interest, that the State has a right (and duty) to prevent. Absent such a threat to public safety, the expulsion of the petitioners from the schools is not justified.[134] (emphases supplied)

In these two cases, the Court itself carved out an exemption from a law of general application, on the strength directly of the Free Exercise Clause.

We also have jurisprudence that supports permissive accommodation. The case of Victoriano v. Elizalde Rope Workers Union[135] is an example of the application of Mr. Justice Carpio’s theory of permissive accommodation, where religious exemption is granted by a legislative act. In Victoriano, the constitutionality of Republic Act No. 3350 was questioned. The said R.A. exempt employees from the application and coverage of a closed shop agreement—mandated in another law—based on religious objections. A unanimous Court upheld the constitutionality of the law, holding that “government is not precluded from pursuing valid objectives secular in character even if the incidental result would be favorable to a religion or sect.” Interestingly, the secular purpose of the challenged law which the Court upheld was the advancement of “the constitutional right to the free exercise of religion.”[136]

Having established that benevolent neutrality-accommodation is the framework by which free exercise cases must be decided, the next question then turned to the test that should be used in ascertaining the limits of the exercise of religious freedom. In our Decision dated August 4, 2003, we reviewed our jurisprudence, and ruled that in cases involving purely conduct based on religious belief, as in the case at bar, the compelling state interest test, is proper, viz:

Philippine jurisprudence articulates several tests to determine these limits. Beginning with the first case on the Free Exercise Clause, American Bible Society, the Court mentioned the “clear and present danger” test but did not employ it. Nevertheless, this test continued to be cited in subsequent cases on religious liberty. The Gerona case then pronounced that the test of permissibility of religious freedom is whether it violates the established institutions of society and law. The Victoriano case mentioned the “immediate and grave danger” test as well as the doctrine that a law of general applicability may burden religious exercise provided the law is the least restrictive means to accomplish the goal of the law. The case also used, albeit inappropriately, the “compelling state interest” test. After Victoriano, German went back to the Gerona rule. Ebralinag then employed the “grave and immediate danger” test and overruled the Gerona test. The fairly recent case of Iglesia ni Cristo went back to the “clear and present danger” test in the maiden case of American Bible Society. Not surprisingly, all the cases which employed the “clear and present danger” or “grave and immediate danger” test involved, in one form or another, religious speech as this test is often used in cases on freedom of expression. On the other hand, the Gerona and German cases set the rule that religious freedom will not prevail over established institutions of society and law. Gerona, however, which was the authority cited by German has been overruled by Ebralinag which employed the “grave and immediate danger” test. Victoriano was the only case that employed the “compelling state interest” test, but as explained previously, the use of the test was inappropriate to the facts of the case.

The case at bar does not involve speech as in American Bible Society, Ebralinag and Iglesia ni Cristo where the “clear and present danger” and “grave and immediate danger” tests were appropriate as speech has easily discernible or immediate effects. The Gerona and German doctrine, aside from having been overruled, is not congruent with the benevolent neutrality approach, thus not appropriate in this jurisdiction. Similar to Victoriano, the present case involves purely conduct arising from religious belief. The “compelling state interest” test is proper where conduct is involved for the whole gamut of human conduct has different effects on the state’s interests: some effects may be immediate and short-term while others delayed and far-reaching. A test that would protect the interests of the state in preventing a substantive evil, whether immediate or delayed, is therefore necessary. However, not any interest of the state would suffice to prevail over the right to religious freedom as this is a fundamental right that enjoys a preferred position in the hierarchy of rights - “the most inalienable and sacred of all human rights”, in the words of Jefferson. This right is sacred for an invocation of the Free Exercise Clause is an appeal to a higher sovereignty. The entire constitutional order of limited government is premised upon an acknowledgment of such higher sovereignty, thus the Filipinos implore the “aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government.” As held in Sherbert, only the gravest abuses, endangering paramount interests can limit this fundamental right. A mere balancing of interests which balances a right with just a colorable state interest is therefore not appropriate. Instead, only a compelling interest of the state can prevail over the fundamental right to religious liberty. The test requires the state to carry a heavy burden, a compelling one, for to do otherwise would allow the state to batter religion, especially the less powerful ones until they are destroyed. In determining which shall prevail between the state’s interest and religious liberty, reasonableness shall be the guide. The “compelling state interest” serves the purpose of revering religious liberty while at the same time affording protection to the paramount interests of the state. This was the test used in Sherbert which involved conduct, i.e. refusal to work on Saturdays. In the end, the “compelling state interest” test, by upholding the paramount interests of the state, seeks to protect the very state, without which, religious liberty will not be preserved. [137] (citations omitted)

At this point, we take note of Mr. Justice Carpio’s dissent, which, while loosely disputing the applicability of the benevolent neutrality framework and compelling state interest test, states that “[i]t is true that a test needs to be applied by the Court in determining the validity of a free exercise claim of exemption as made here by Escritor.” This assertion is inconsistent with the position negating the benevolent neutrality or accommodation approach. If it were true, indeed, that the religion clauses do not require accommodations based on the free exercise of religion, then there would be no need for a test to determine the validity of a free exercise claim, as any and all claims for religious exemptions from a law of general application would fail.

Mr. Justice Carpio also asserts that “[m]aking a distinction between permissive accommodation and mandatory accommodation is more critically important in analyzing free exercise exemption claims because it forces the Court to confront how far it can validly set the limits of religious liberty under the Free Exercise Clause, rather than presenting the separation theory and accommodation theory as opposite concepts, and then rejecting relevant and instructive American jurisprudence (such as the Smith case) just because it does not espouse the theory selected.” He then asserts that the Smith doctrine cannot be dismissed because it does not really espouse the strict neutrality approach, but more of permissive accommodation.

Mr. Justice Carpio’s assertion misses the point. Precisely because the doctrine in Smith is that only legislative accommodations are allowed under the Free Exercise Clause, it cannot be used in determining a claim of religion exemption directly anchored on the Free Exercise Clause. Thus, even assuming that the Smith doctrine actually espouses the theory of accommodation or benevolent neutrality, the accommodation is limited to the permissive, or legislative exemptions. It, therefore, cannot be used as a test in determining the claims of religious exemptions directly under the Free Exercise Clause because Smith does not recognize such exemption. Moreover, Mr. Justice Carpio’s advocacy of the Smith doctrine would effectively render the Free Exercise protection—a fundamental right under our Constitution—nugatory because he would deny its status as an independent source of right.

b. The Compelling State Interest Test

As previously stated, the compelling state interest test involves a three-step process. We explained this process in detail, by showing the questions which must be answered in each step, viz:

…First, “[H]as the statute or government action created a burden on the free exercise of religion?” The courts often look into the sincerity of the religious belief, but without inquiring into the truth of the belief because the Free Exercise Clause prohibits inquiring about its truth as held in Ballard and Cantwell. The sincerity of the claimant’s belief is ascertained to avoid the mere claim of religious beliefs to escape a mandatory regulation. xxx

xxx xxx xxx

Second, the court asks: “[I]s there a sufficiently compelling state interest to justify this infringement of religious liberty?” In this step, the government has to establish that its purposes are legitimate for the state and that they are compelling. Government must do more than assert the objectives at risk if exemption is given; it must precisely show how and to what extent those objectives will be undermined if exemptions are granted. xxx

xxx xxx xxx

Third, the court asks: “[H]as the state in achieving its legitimate purposes used the least intrusive means possible so that the free exercise is not infringed any more than necessary to achieve the legitimate goal of the state?” The analysis requires the state to show that the means in which it is achieving its legitimate state objective is the least intrusive means, i.e., it has chosen a way to achieve its legitimate state end that imposes as little as possible on religious liberties xxx.[138] [citations omitted]

Again, the application of the compelling state interest test could result to three situations of accommodation: First, mandatory accommodation would result if the Court finds that accommodation is required by the Free Exercise Clause. Second, if the Court finds that the State may, but is not required to, accommodate religious interests, permissive accommodation results. Finally, if the Court finds that that establishment concerns prevail over potential accommodation interests, then it must rule that the accommodation is prohibited.

One of the central arguments in Mr. Justice Carpio’s dissent is that only permissive accommodation can carve out an exemption from a law of general application. He posits the view that the law should prevail in the absence of a legislative exemption, and the Court cannot make the accommodation or exemption.

Mr. Justice Carpio’s position is clearly not supported by Philippine jurisprudence. The cases of American Bible Society, Ebralinag, and Victoriano demonstrate that our application of the doctrine of benevolent neutrality-accommodation covers not only the grant of permissive, or legislative accommodations, but also mandatory accommodations. Thus, an exemption from a law of general application is possible, even if anchored directly on an invocation of the Free Exercise Clause alone, rather than a legislative exemption.

Moreover, it should be noted that while there is no Philippine case as yet wherein the Court granted an accommodation/exemption to a religious act from the application of general penal laws, permissive accommodation based on religious freedom has been granted with respect to one of the crimes penalized under the Revised Penal Code, that of bigamy.

In the U.S. case of Reynolds v. United States,[139] the U.S. Court expressly denied to Mormons an exemption from a general federal law criminalizing polygamy, even if it was proven that the practice constituted a religious duty under their faith.[140] In contradistinction, Philippine law accommodates the same practice among Moslems, through a legislative act. For while the act of marrying more than one still constitutes bigamy under the Revised Penal Code, Article 180 of P.D. No. 1083, otherwise known as the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, provides that the penal laws relative to the crime of bigamy “shall not apply to a person married…under Muslim law.” Thus, by legislative action, accommodation is granted of a Muslim practice which would otherwise violate a valid and general criminal law. Mr. Justice Carpio recognized this accommodation when, in his dissent in our Decision dated August 4, 2003 and citing Sulu Islamic Association of Masjid Lambayong v. Malik,[141] he stated that a Muslim Judge “is not criminally liable for bigamy because Shari’a law allows a Muslim to have more than one wife.”

From the foregoing, the weakness of Mr. Justice Carpio’s “permissive-accommodation only” advocacy in this jurisdiction becomes manifest. Having anchored his argument on the Smith doctrine that “the guaranty of religious liberty as embodied in the Free Exercise Clause does not require the grant of exemptions from generally applicable laws to individuals whose religious practice conflict with those laws,” his theory is infirmed by the showing that the benevolent neutrality approach which allows for both mandatory and permissive accommodations was unequivocally adopted by our framers in the Philippine Constitution, our legislature, and our jurisprudence.

Parenthetically, it should be pointed out that a “permissive accommodation-only” stance is the antithesis to the notion that religion clauses, like the other fundamental liberties found in the Bill or Rights, is a preferred right and an independent source of right.

What Mr. Justice Carpio is left with is the argument, based on Smith, that the test in Sherbert is not applicable when the law in question is a generally applicable criminal law. Stated differently, even if Mr. Justice Carpio conceded that there is no question that in the Philippine context, accommodations are made, the question remains as to how far the exemptions will be made and who would make these exemptions.

On this point, two things must be clarified: first, in relation to criminal statutes, only the question of mandatory accommodation is uncertain, for Philippine law and jurisprudence have, in fact, allowed legislative accommodation. Second, the power of the Courts to grant exemptions in general (i.e., finding that the Free Exercise Clause required the accommodation, or mandatory accommodations) has already been decided, not just once, but twice by the Court. Thus, the crux of the matter is whether this Court can make exemptions as in Ebralinag and the American Bible Society, in cases involving criminal laws of general application.

We hold that the Constitution itself mandates the Court to do so for the following reasons.

First, as previously discussed, while the U.S. religion clauses are the precursors to the Philippine religion clauses, the benevolent neutrality-accommodation approach in Philippine jurisdiction is more pronounced and given leeway than in the U.S.

Second, the whole purpose of the accommodation theory, including the notion of mandatory accommodations, was to address the “inadvertent burdensome effect” that an otherwise facially neutral law would have on religious exercise. Just because the law is criminal in nature, therefore, should not bring it out of the ambit of the Free Exercise Clause. As stated by Justice O’Connor in her concurring opinion in Smith, “[t]here is nothing talismanic about neutral laws of general applicability or general criminal prohibitions, for laws neutral towards religion can coerce a person to violate his religious conscience or intrude upon his religious duties just as effectively as laws aimed at religion.”[142]

Third, there is wisdom in accommodation made by the Court as this is the recourse of minority religions who are likewise protected by the Free Exercise Clause. Mandatory accommodations are particularly necessary to protect adherents of minority religions from the inevitable effects of majoritarianism, which include ignorance and indifference and overt hostility to the minority. As stated in our Decision, dated August 4, 2003:

....In a democratic republic, laws are inevitably based on the presuppositions of the majority, thus not infrequently, they come into conflict with the religious scruples of those holding different world views, even in the absence of a deliberate intent to interfere with religious practice. At times, this effect is unavoidable as a practical matter because some laws are so necessary to the common good that exceptions are intolerable. But in other instances, the injury to religious conscience is so great and the advancement of public purposes so small or incomparable that only indifference or hostility could explain a refusal to make exemptions. Because of plural traditions, legislators and executive officials are frequently willing to make such exemptions when the need is brought to their attention, but this may not always be the case when the religious practice is either unknown at the time of enactment or is for some reason unpopular. In these cases, a constitutional interpretation that allows accommodations prevents needless injury to the religious consciences of those who can have an influence in the legislature; while a constitutional interpretation that requires accommodations extends this treatment to religious faiths that are less able to protect themselves in the political arena.

Fourth, exemption from penal laws on account of religion is not entirely an alien concept, nor will it be applied for the first time, as an exemption of such nature, albeit by legislative act, has already been granted to Moslem polygamy and the criminal law of bigamy.

Finally, we must consider the language of the Religion Clauses vis-à-vis the other fundamental rights in the Bill of Rights. It has been noted that unlike other fundamental rights like the right to life, liberty or property, the Religion Clauses are stated in absolute terms, unqualified by the requirement of “due process,” “unreasonableness,” or “lawful order.” Only the right to free speech is comparable in its absolute grant. Given the unequivocal and unqualified grant couched in the language, the Court cannot simply dismiss a claim of exemption based on the Free Exercise Clause, solely on the premise that the law in question is a general criminal law. [143] If the burden is great and the sincerity of the religious belief is not in question, adherence to the benevolent neutrality-accommodation approach require that the Court make an individual determination and not dismiss the claim outright.

At this point, we must emphasize that the adoption of the benevolent neutrality-accommodation approach does not mean that the Court ought to grant exemptions every time a free exercise claim comes before it. This is an erroneous reading of the framework which the dissent of Mr. Justice Carpio seems to entertain. Although benevolent neutrality is the lens with which the Court ought to view religion clause cases, the interest of the state should also be afforded utmost protection. This is precisely the purpose of the test—to draw the line between mandatory, permissible and forbidden religious exercise. Thus, under the framework, the Court cannot simply dismiss a claim under the Free Exercise Clause because the conduct in question offends a law or the orthodox view, as proposed by Mr. Justice Carpio, for this precisely is the protection afforded by the religion clauses of the Constitution.[144] As stated in the Decision:

xxx While the Court cannot adopt a doctrinal formulation that can eliminate the difficult questions of judgment in determining the degree of burden on religious practice or importance of the state interest or the sufficiency of the means adopted by the state to pursue its interest, the Court can set a doctrine on the ideal towards which religious clause jurisprudence should be directed. We here lay down the doctrine that in Philippine jurisdiction, we adopt the benevolent neutrality approach not only because of its merits as discussed above, but more importantly, because our constitutional history and interpretation indubitably show that benevolent neutrality is the launching pad from which the Court should take off in interpreting religion clause cases. The ideal towards which this approach is directed is the protection of religious liberty “not only for a minority, however small- not only for a majority, however large but for each of us” to the greatest extent possible within flexible constitutional limits.[145]

II. THE CURRENT PROCEEDINGS

We now resume from where we ended in our August 4, 2003 Decision. As mentioned, what remained to be resolved, upon which remand was necessary, pertained to the final task of subjecting this case to the careful application of the compelling state interest test, i.e., determining whether respondent is entitled to exemption, an issue which is essentially factual or evidentiary in nature.

After the termination of further proceedings with the OCA, and with the transmittal of the Hearing Officer’s report,[146] along with the evidence submitted by the OSG, this case is once again with us, to resolve the penultimate question of whether respondent should be found guilty of the administrative charge of “disgraceful and immoral conduct.” It is at this point then that we examine the report and documents submitted by the hearing officer of this case, and apply the three-step process of the compelling state interest test based on the evidence presented by the parties, especially the government.

On the sincerity of religious belief, the Solicitor General categorically concedes that the sincerity and centrality of respondent’s claimed religious belief and practice are beyond serious doubt.[147] Thus, having previously established the preliminary conditions required by the compelling state interest test, i.e., that a law or government practice inhibits the free exercise of respondent’s religious beliefs, and there being no doubt as to the sincerity and centrality of her faith to claim the exemption based on the free exercise clause, the burden shifted to the government to demonstrate that the law or practice justifies a compelling secular objective and that it is the least restrictive means of achieving that objective.

A look at the evidence that the OSG has presented fails to demonstrate “the gravest abuses, endangering paramount interests” which could limit or override respondent’s fundamental right to religious freedom. Neither did the government exert any effort to show that the means it seeks to achieve its legitimate state objective is the least intrusive means.

The OSG merely offered the following as exhibits and their purposes:

1. Exhibit “A-OSG” and submarking — The September 30, 2003 Letter to the OSG of Bro. Raymond B. Leach, Legal Representative of the Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc.

Purpose: To show that the OSG exerted efforts to examine the sincerity and centrality of respondent’s claimed religious belief and practice.

2. Exhibit “B-OSG” and submarking — The duly notarized certification dated September 30, 2003 issued and signed by Bro. Leach.

PURPOSES: (1) To substantiate the sincerity and centrality of respondent’s claimed religious belief and practice; and (2) to prove that the Declaration of Pledging Faithfulness, being a purely internal arrangement within the congregation of the Jehovah’s Witnesses, cannot be a source of any legal protection for respondent.

In its Memorandum-In-Intervention, the OSG contends that the State has a compelling interest to override respondent’s claimed religious belief and practice, in order to protect marriage and the family as basic social institutions. The Solicitor General, quoting the Constitution[148] and the Family Code,[149] argues that marriage and the family are so crucial to the stability and peace of the nation that the conjugal arrangement embraced in the Declaration of Pledging Faithfulness should not be recognized or given effect, as “it is utterly destructive of the avowed institutions of marriage and the family for it reduces to a mockery these legally exalted and socially significant institutions which in their purity demand respect and dignity.”[150]

Parenthetically, the dissenting opinion of Mr. Justice Carpio echoes the Solicitor General in so far as he asserts that the State has a compelling interest in the preservation of marriage and the family as basic social institutions, which is ultimately the public policy underlying the criminal sanctions against concubinage and bigamy. He also argues that in dismissing the administrative complaint against respondent, “the majority opinion effectively condones and accords a semblance of legitimacy to her patently unlawful cohabitation...” and “facilitates the circumvention of the Revised Penal Code.” According to Mr. Justice Carpio, by choosing to turn a blind eye to respondent’s criminal conduct, the majority is in fact recognizing a practice, custom or agreement that subverts marriage. He argues in a similar fashion as regards the state’s interest in the sound administration of justice.

There has never been any question that the state has an interest in protecting the institutions of marriage and the family, or even in the sound administration of justice. Indeed, the provisions by which respondent’s relationship is said to have impinged, e.g., Book V, Title I, Chapter VI, Sec. 46(b)(5) of the Revised Administrative Code, Articles 334 and 349 of the Revised Penal Code, and even the provisions on marriage and family in the Civil Code and Family Code, all clearly demonstrate the State’s need to protect these secular interests.

Be that as it may, the free exercise of religion is specifically articulated as one of the fundamental rights in our Constitution. It is a fundamental right that enjoys a preferred position in the hierarchy of rights — “the most inalienable and sacred of human rights,” in the words of Jefferson. Hence, it is not enough to contend that the state’s interest is important, because our Constitution itself holds the right to religious freedom sacred. The State must articulate in specific terms the state interest involved in preventing the exemption, which must be compelling, for only the gravest abuses, endangering paramount interests can limit the fundamental right to religious freedom. To rule otherwise would be to emasculate the Free Exercise Clause as a source of right by itself.

Thus, it is not the State’s broad interest in “protecting the institutions of marriage and the family,” or even “in the sound administration of justice” that must be weighed against respondent’s claim, but the State’s narrow interest in refusing to make an exception for the cohabitation which respondent’s faith finds moral. In other words, the government must do more than assert the objectives at risk if exemption is given; it must precisely show how and to what extent those objectives will be undermined if exemptions are granted.[151] This, the Solicitor General failed to do.

To paraphrase Justice Blackmun’s application of the compelling interest test, the State’s interest in enforcing its prohibition, in order to be sufficiently compelling to outweigh a free exercise claim, cannot be merely abstract or symbolic. The State cannot plausibly assert that unbending application of a criminal prohibition is essential to fulfill any compelling interest, if it does not, in fact, attempt to enforce that prohibition. In the case at bar, the State has not evinced any concrete interest in enforcing the concubinage or bigamy charges against respondent or her partner. The State has never sought to prosecute respondent nor her partner. The State’s asserted interest thus amounts only to the symbolic preservation of an unenforced prohibition. Incidentally, as echoes of the words of Messrs. J. Bellosillo and Vitug, in their concurring opinions in our Decision, dated August 4, 2003, to deny the exemption would effectively break up “an otherwise ideal union of two individuals who have managed to stay together as husband and wife [approximately twenty-five years]” and have the effect of defeating the very substance of marriage and the family.

The Solicitor General also argued against respondent’s religious freedom on the basis of morality, i.e., that “the conjugal arrangement of respondent and her live-in partner should not be condoned because adulterous relationships are constantly frowned upon by society”;[152] and “that State laws on marriage, which are moral in nature, take clear precedence over the religious beliefs and practices of any church, religious sect or denomination on marriage. Verily, religious beliefs and practices should not be permitted to override laws relating to public policy such as those of marriage.”[153]

The above arguments are mere reiterations of the arguments raised by Mme. Justice Ynares-Santiago in her dissenting opinion to our Decision dated August 4, 2003, which she offers again in toto. These arguments have already been addressed in our decision dated August 4, 2003.[154] In said Decision, we noted that Mme. Justice Ynares-Santiago’s dissenting opinion dwelt more on the standards of morality, without categorically holding that religious freedom is not in issue.[155] We, therefore, went into a discussion on morality, in order to show that:

(a) The public morality expressed in the law is necessarily secular for in our constitutional order, the religion clauses prohibit the state from establishing a religion, including the morality it sanctions.[156] Thus, when the law speaks of “immorality” in the Civil Service Law or “immoral” in the Code of Professional Responsibility for lawyers,[157] or “public morals” in the Revised Penal Code,[158] or “morals” in the New Civil Code,[159] or “moral character” in the Constitution,[160] the distinction between public and secular morality on the one hand, and religious morality, on the other, should be kept in mind;[161]

(b) Although the morality contemplated by laws is secular, benevolent neutrality could allow for accommodation of morality based on religion, provided it does not offend compelling state interests;[162]

(c) The jurisdiction of the Court extends only to public and secular morality. Whatever pronouncement the Court makes in the case at bar should be understood only in this realm where it has authority.[163]

(d) Having distinguished between public and secular morality and religious morality, the more difficult task is determining which immoral acts under this public and secular morality fall under the phrase “disgraceful and immoral conduct” for which a government employee may be held administratively liable.[164] Only one conduct is in question before this Court, i.e., the conjugal arrangement of a government employee whose partner is legally married to another which Philippine law and jurisprudence consider both immoral and illegal.[165]

(e) While there is no dispute that under settled jurisprudence, respondent’s conduct constitutes “disgraceful and immoral conduct,” the case at bar involves the defense of religious freedom, therefore none of the cases cited by Mme. Justice Ynares-Santiago apply.[166] There is no jurisprudence in Philippine jurisdiction holding that the defense of religious freedom of a member of the Jehovah’s Witnesses under the same circumstances as respondent will not prevail over the laws on adultery, concubinage or some other law. We cannot summarily conclude therefore
that her conduct is likewise so “odious” and “barbaric” as to be immoral and punishable by law.[167]

Again, we note the arguments raised by Mr. Justice Carpio with respect to charging respondent with conduct prejudicial to the best interest of the service, and we reiterate that the dissent offends due process as respondent was not given an opportunity to defend herself against the charge of “conduct prejudicial to the best interest of the service.” Indeed, there is no evidence of the alleged prejudice to the best interest of the service.[168]

Mr. Justice Carpio’s slippery slope argument, on the other hand, is non-sequitur. If the Court grants respondent exemption from the laws which respondent Escritor has been charged to have violated, the exemption would not apply to Catholics who have secured church annulment of their marriage even without a final annulment from a civil court. First, unlike Jehovah’s Witnesses, the Catholic faith considers cohabitation without marriage as immoral. Second, but more important, the Jehovah’s Witnesses have standards and procedures which must be followed before cohabitation without marriage is given the blessing of the congregation. This includes an investigative process whereby the elders of the congregation verify the circumstances of the declarants. Also, the Declaration is not a blanket authority to cohabit without marriage because once all legal impediments for the couple are lifted, the validity of the Declaration ceases, and the congregation requires that the couple legalize their union.

At bottom, the slippery slope argument of Mr. Justice Carpio is speculative. Nevertheless, insofar as he raises the issue of equality among religions, we look to the words of the Religion Clauses, which clearly single out religion for both a benefit and a burden: “No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof…” On its face, the language grants a unique advantage to religious conduct, protecting it from governmental imposition; and imposes a unique disadvantage, preventing the government from supporting it. To understand this as a provision which puts religion on an equal footing with other bases for action seems to be a curious reading. There are no “free exercise” of “establishment” provisions for science, sports, philosophy, or family relations. The language itself thus seems to answer whether we have a paradigm of equality or liberty; the language of the Clause is clearly in the form of a grant of liberty. [169]

In this case, the government’s conduct may appear innocent and nondiscriminatory but in effect, it is oppressive to the minority. In the interpretation of a document, such as the Bill of Rights, designed to protect the minority from the majority, the question of which perspective is appropriate would seem easy to answer. Moreover, the text, history, structure and values implicated in the interpretation of the clauses, all point toward this perspective. Thus, substantive equality—a reading of the religion clauses which leaves both politically dominant and the politically weak religious groups equal in their inability to use the government (law) to assist their own religion or burden others—makes the most sense in the interpretation of the Bill of Rights, a document designed to protect minorities and individuals from mobocracy in a democracy (the majority or a coalition of minorities). [170]

As previously discussed, our Constitution adheres to the benevolent neutrality approach that gives room for accommodation of religious exercises as required by the Free Exercise Clause.[171] Thus, in arguing that respondent should be held administratively liable as the arrangement she had was “illegal per se because, by universally recognized standards, it is inherently or by its very nature bad, improper, immoral and contrary to good conscience,”[172] the Solicitor General failed to appreciate that benevolent neutrality could allow for accommodation of morality based on religion, provided it does not offend compelling state interests.[173]

Finally, even assuming that the OSG has proved a compelling state interest, it has to further demonstrate that the state has used the least intrusive means possible so that the free exercise is not infringed any more than necessary to achieve the legitimate goal of the state, i.e., it has chosen a way to achieve its legitimate state end that imposes as little as possible on religious liberties.[174] Again, the Solicitor General utterly failed to prove this element of the test. Other than the two documents offered as cited above which established the sincerity of respondent’s religious belief and the fact that the agreement was an internal arrangement within respondent’s congregation, no iota of evidence was offered. In fact, the records are bereft of even a feeble attempt to procure any such evidence to show that the means the state adopted in pursuing this compelling interest is the least restrictive to respondent’s religious freedom.

Thus, we find that in this particular case and under these distinct circumstances, respondent Escritor’s conjugal arrangement cannot be penalized as she has made out a case for exemption from the law based on her fundamental right to freedom of religion. The Court recognizes that state interests must be upheld in order that freedoms - including religious freedom - may be enjoyed. In the area of religious exercise as a preferred freedom, however, man stands accountable to an authority higher than the state, and so the state interest sought to be upheld must be so compelling that its violation will erode the very fabric of the state that will also protect the freedom. In the absence of a showing that such state interest exists, man must be allowed to subscribe to the Infinite.

IN VIEW WHEREOF, the instant administrative complaint is dismissed.

SO ORDERED.

REYNATO S. PUNO

Associate Justice

WE CONCUR:

ARTEMIO V. PANGANIBAN

Chief Justice

LEONARDO A. QUISUMBING CONSUELO YNARES-SANTIAGO

Associate Justice Associate Justice

ANGELINA SANDOVAL-GUTIERREZ ANTONIO T. CARPIO

Associate Justice Associate Justice

MA. ALICIA AUSTRIA-MARTINEZ RENATO C. CORONA

Associate Justice Associate Justice

CONCHITA CARPIO MORALES ROMEO J. CALLEJO, SR.

Associate Justice Associate Justice

ADOLFO S. AZCUNA DANTE O. TINGA

Associate Justice Associate Justice

MINITA V. CHICO-NAZARIO CANCIO C. GARCIA

Associate Justice Associate Justice

PRESBITERO J. VELASCO, JR.

Associate Justice[1] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411 (2003).

[2] Id. at 444. Incidentally, Escritor moved for the inhibition of Judge Caoibes from hearing her case to avoid suspicion and bias as she previously filed an administrative case against him. Escritor’s motion was denied.

[3] Id. The Code provides:

Sec. 46. Discipline: General Provisions. –

(a) No officer or employee in the Civil Service shall be suspended or dismissed except for cause as provided by law and after due process.

(b) The following shall be grounds for disciplinary action:

xxx xxx xxx

(5) Disgraceful and immoral conduct; xxx.

[4] Id. at 445.

[5] Id. at 445, 447.

[6] Id. at 445, 453, and 457.

[7] Id. at 445-456. The Declaration provides:

DECLARATION OF PLEDGING FAITHFULNESS

I, Soledad S. Escritor, do hereby declare that I have accepted Luciano D. Quilapio, Jr., as my mate in marital relationship; that I have done all within my ability to obtain legal recognition of this relationship by the proper public authorities and that it is because of having been unable to do so that I therefore make this public declaration pledging faithfulness in this marital relationship.

I recognize this relationship as a binding tie before ‘Jehovah’ God and before all persons to be held to and honored in full accord with the principles of God’s Word. I will continue to seek the means to obtain legal recognition of this relationship by the civil authorities and if at any future time a change in circumstances make this possible, I promise to legalize this union.

Signed this 28th day of July 1991.

Parenthetically, Escritor’s partner, Quilapio, executed a similar pledge on the same day. Both pledges were executed in Atimonan, Quezon and signed by three witnesses. At the time Escritor executed her pledge, her husband was still alive but living with another woman. Quilapio was likewise married at that time, but had been separated in fact from his wife. Id. at 446.

[8] Id. at 447-448, 452-453. Based on the testimony of Gregorio Salazar, a member of the Jehovah’s Witnesses since 1985. As presiding minister since 1991, he is aware of the rules and regulations of the Congregation. An authenticated copy of the magazine article entitled, “Maintaining Marriage Before God and Men,” which explains the rationale behind the Declaration, was also presented.

[9] Id. at 449.

[10] Id. at 452.

[11] Id. at 449.

[12] See id. at 447-452.

[13] Id. at 445, 453, and 457.

[14] Id. at 596.

[15] Id. at 599-600.

[16] Agustin v. C.A., G.R. No. 107846, April 18, 1997, 271 SCRA 457; Gokongwei v. SEC, G.R. No. 52129, April 21, 1980, 97 SCRA 78; Commissioner of Public Highways v. Burgos, G.R. No. L-36706, March 31, 1980, 96 SCRA 831; Municipality of Daet v. C.A., G.R. No. L-35861, October 18, 1979, 93 SCRA 503; and People’s Homesite and Housing Corp. v. Mencias, G.R. No. L-24114, August 16, 1967, 20 SCRA 1031.

[17] See discussion under Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 458-468 (2003).

[18] During primitive times, when there was no distinction between the religious and secular, and the same authority that promulgated laws regulating relations between man and man promulgated laws concerning man’s obligations to the supernatural. See id. at 458-459.

[19] This was the time of theocracy, during the rise of the Hebrew state and the Mosaic religion. See id. at 459-461.

[20] Following the rise of Saul, and the pre-Christian Rome which engaged in emperor-worship. See id. at 461-462.

[21] Id. at 462-463.

[22] Id. at 468.

[23] Cohen, William & Danelski, David J., Constitutional Law: Civil Liberty and Individual Rights 565(4th ed. 1997).

[24] Id.

[25] See Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 479-480 (2003).

[26] Cohen, William & Danelski, David J., Constitutional Law: Civil Liberty and Individual Rights 575(4th ed. 1997).

[27] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 480 (2003), citing Beth, L., American Theory of Church and State 71 (1958).

[28] See id. at 487, 512-516.

[29] Id. at 515, citing Buzzard, L., Ericsson, S., The Battle for Religious Liberty 46 (1980); Beth, L., American Theory of Church and State 71 & 72 (1958); and Grossman, J.B. and Wells, R.S., Constitutional Law & Judicial Policy Making 1276 (2nd ed. 1980).

[30] Id. at 515, citing The Constitution and Religion 1541.

[31] See Drakeman, D., Church-State Constitutional Issues 55 (1991), citing Cord, R., Separation of Church and State: Historical Fact and Current Fiction 50. Thus:

The [separationist] school of thought argues that the First Congress intended to allow government support of religion, at least as long as that support did not discriminate in favor of one particular religion. . . the Supreme Court has overlooked many important pieces of history. Madison, for example, was on the congressional committee that appointed a chaplain, he declared several national days of prayer and fasting during his presidency, and he sponsored Jefferson’s bill for punishing Sabbath breakers; moreover, while president, Jefferson allowed federal support of religious missions to the Indians. . . And so, concludes one recent book, “there is no support in the Congressional records that either the First Congress, which framed the First Amendment, or its principal author and sponsor, James Madison, intended that Amendment to create a state of complete independence between religion and government. In fact, the evidence in the public documents goes the other way.” Id. at 513-514.

[32] Id. at 514, citing Drakeman, D., Church-State Constitutional Issues 55 (1991), Cord, R., Separation of Church and State: Historical Fact and Current Fiction 50; and 1 The Debates and Proceedings in the Congress of the United States, Compiled from Authentic Materials 949-950 (Annala, Gales, J. and Seaton, W., eds.). Only two members of U.S. Congress opposed the resolution, one on the ground that the move was a “mimicking of European customs, where they made a mere mockery of thanksgivings,” the other on establishment clause concerns. Nevertheless, the salutary effect of thanksgivings throughout Western history was acknowledged and the motion was passed without further recorded discussion.

[33] Id. at 515, citing Weber, P., Neutrality and First Amendment Interpretation in Equal Separation 3 (1990).

[34] 330 U.S. 1 (1946). It was in this case that the U.S. Supreme Court adopted Jefferson’s metaphor of “a wall of separation between church and state” as encapsulating the meaning of the Establishment Clause. Said the U.S. Court: “The First Amendment has erected a wall between church and state. That wall must be kept high and impregnable. We could not approve the slightest breach….” Id. at 18.

[35] Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 18 (1947).

[36] See Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 516 (2003), citing The Constitution and Religion 1541; and Kurland, Of Church and State and the Supreme Court, 29 U.Chi.L.Rev. 1, 5 (1961). Parenthetically, the U.S. Court in Employment Division, Oregon Department of Human Resources v. Smith, 494 U.S. 872 (1990), echoed the rationale of the separationists, when it held that if government acts in pursuit of a generally applicable law with a secular purpose that merely incidentally burdens religious exercise, the First Amendment has not been offended.

[37] 374 U.S. 203 (1963).

[38] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 517 (2003), citing Buzzard, L., Ericsson, S., The Battle for Religious Liberty 60 (1980).

[39] Id. at 517-518, citing Kelley, D. Strict Neutrality and the Free Exercise of Religion in Weber, P., Equal Separation 1189 (1990).

[40] Id. at 518, citing 75. Monsma, S. The Neutrality Principle and a Pluralist Concept of Accommodation, in Weber, P., Equal Separation 74-75 (1990).

[41] I.e., the “garden” of the church must be walled in for its own protection from the “wilderness” of the world with its potential for corrupting those values so necessary to religious commitment. According to Williams, this wall is breached, for the church is in the state, and so the remaining purpose of the wall is to safeguard religious liberty. Williams’ wall, therefore, would allow for interaction between church and state, but is strict with regard to state action which would threaten the integrity of religious commitment. His conception of separation is not total such that it provides basis for certain interactions between church and state dictated by apparent necessity or practicality.

See discussion of the birth of the theory in Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 518-519 (2003).

[42] 343 U.S. 306 (1951).

[43] Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306, 312-314 (1951).

[44] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 521-522 (2003).

[45] Marsh v. Chambers, 463 US 783, 792-93 (1983).

[46] Sherbert v. Verner, 374 US 398, 403-04 (1963).

[47] Bowen v. Kendrick, 487 US 589, 611 (1988).

[48] Board of Education v. Allen, 392 US 236, 238 (1968).

[49] Everson v. Board of Education, 330 US 1, 17 (1947).

[50] Committee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, 444 US 646, 653-54 (1980).

[51] Cited in McConnel, M., Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics, 60 The George Washington Law Review 685, 688. See Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 522-523 (2003).

[52] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 482 (2003), citing Carter, S., The Resurrection of Religious Freedom, 107 Harvard Law Review 118, 1280129 (1993).

[53] Id. at 482, citing Sullivan, K., Religion and Liberal Democracy, 59 The University of Chicago Law Review 195, 214-215 (1992).

[54] Id.

[55] 374 U.S. 398, 10 L.ed.2d 965, 83 S. Ct. 1970 (1963). See Johnson, Bradley C., By its Fruits Shall Ye Know; Axson-Flynn v. Johnson: More Rotted Fruit From Employment Division v. Smith, 80 Chi.-Kent L. Rev. 1287, 1302 (2005).

[56] Carmella, Angela C., State Constitutional Protection of Religious Exercise: An Emerging Post-Smith Jurisprudence, 1993 B.Y.U.L.Rev. 275, 277 (1993).

[57] Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398, 403 (1963).

[58] Id. at 406.

[59] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 495 (2003), citing Lupu, I., The Religion Clauses and Justice Brennan in Full, 87 California Law Review 1105, 1114, 1105 and 1110 (1999).

[60] Carmella, Angela C., State Constitutional Protection of Religious Exercise: An Emerging Post-Smith Jurisprudence, 1993 B.Y.U.L.Rev. 275, 277 (1993).

[61] 406 U.S. 205 (1972).

[62] Id. at 214-215, 219-220.

[63] Ivan E. Bodensteiner, The Demise of the First Amendment as a Guarantor of Religious Freedom, 27 Whittier L. Rev. 415,417-418 (2005). (citations omitted)

[64] See Pepper, Stephen, Conflicting Paradigms of Religious Freedom: Liberty Versus Equality, 1993 B. Y. U. L. Rev. 7, 30-32 (1993).

[65] Id. at 30-32.

[66] Id.

[67] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 498 (2003), citing Stephens, Jr., O.H. and Scheb, II J.M., American Constitutional Law 522-523 and 526 (2nd ed. 1999).

[68] Johnson, Bradley C., By its Fruits Shall Ye Know; Axson-Flynn v. Johnson: More Rotted Fruit From Employment Division v. Smith, 80 Chi.-Kent L. Rev. 1287, 1304 (2005).

[69] 494 U.S. 872 (1990).

[70] Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1211 (2nd ed. 2002).

[71] 494 U.S. 872, 878-889 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1211 (2nd ed. 2002).

[72] 494 U.S. 872, 879 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[73] 494 U.S. 872, 881 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[74] 494 U.S. 872, 882 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[75] 494 U.S. 872, 884 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[76] 494 U.S. 872, 888 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[77] See Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1213 (2nd ed. 2002).

[78] Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872, 906 (1990). (O’Connor, J. concurring in the judgment) This portion of her concurring opinion was supported by Justices Brennan, Marshall and Blackmun who dissented from the Court’s decision; cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[79] Id at 903. (O’Connor, J. concurring in the judgment), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[80] Id. at 902. (O’Connor, J. concurring in the judgment) cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[81] Id. at 908-909. (Blackmun, J. dissenting), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1213 (2nd ed. 2002).

[82] Tebbe, Nelson, Free Exercise and the Problem of Symmetry, 56 Hastings L.J. 699 (2005).

[83] Id.

[84] Aden, Steven H & Strang, Lee J., When a “Rule” Doesn’t Rule: The Failure of the Oregon Employment Division v. Smith “Hybrid Rights Exception,” 108 Penn. St. L. Rev. 573, 581 (2003).

[85] Id.

[86] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 501 (2003), citing McConnell, M., Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics, 60 The George Washington Law Review 685, 726 (1992).

[87] Id. at 482, citing McCoy, T., A Coherent Methodology for First Amendment Speech and Religion Clause Cases, 48 Vanderbilt Law Review, 1335, 1350-1352 (1995).

[88] Tebbe, Nelson, Free Exercise and the Problem of Symmetry, 56 Hastings L.J. 699 (2005).

[89] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 502 (2003), citing II Ducat, C., Constitutional Interpretation 1180 & 1191 (2000). See also Sullivan, K., Religion and Liberal Democracy, 59 The University of Chicago Law Review 195, 216 (1992).

[90] Id. at 502, citing McConnell, M., Religious Freedom at a Crossroads, 59 The University of Chicago Law Review 115, 139 (1992).

[91] Id., citing Sullivan, K., Religion and Liberal Democracy, 59 The University of Chicago Law Review 195, 216 (1992).

[92] Tebbe, Nelson, Free Exercise and the Problem of Symmetry, 56 Hastings L.J. 699 (2005).

[93] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 502 (2003), citing McCoy, T., A Coherent Methodology for First Amendment Speech and Religion Clause Cases, 48 Vanderbilt Law Review, 1335, 1350-1351 (1995).

[94] Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878); Minersville School District v. Gobitis, 310 U.S.Employment Division, Oregon Department of Human Resources v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). 586 (1940); and

[95] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 502 (2003), citing McCoy, T., A Coherent Methodology for First Amendment Speech and Religion Clause Cases, 48 Vanderbilt Law Review, 1335, 1350-1351 (1995).

[96] Johnson, Bradley C., By its Fruits Shall Ye Know; Axson-Flynn v. Johnson: More Rotted Fruit From Employment Division v. Smith, 80 Chi.-Kent L. Rev. 1287, 1327 (2005).

[97] Bodensteiner, Ivan E., The Demise of the First Amendment As a Guarantor of Religious Freedom, 27 Whittier L. Rev. 415, 419 (2005).

[98] Aden, Steven H & Strang, Lee J., When a “Rule” Doesn’t Rule: The Failure of the Oregon Employment Division v. Smith “Hybrid Rights Exception”, 108 Penn. St. L. Rev. 573, 584 (2003).

[99] See Cohen, William & Danelski, David J., Constitutional Law: Civil Liberty and Individual Rights 620-621 (4th ed. 1997).

[100] Id.

[101] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 502 (2003), citing Carter, S., The Resurrection of Religious Freedom, 107 Harvard Law Review 118 (1993).

[102] 42 U.S.C. §2000bb.

[103] 42 U.S.C. §2000bb, Sec. (a) (4), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1216 (2nd ed. 2002).

[104] Id.

[105] Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[106] City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1216 (2nd ed. 2002).

[107] City of Boerne clearly invalidated the RFRA as applied to state and local governments, but did not resolve the constitutionality of the law as applied to the federal government. Some federal courts have expressly ruled that the RFRA is constitutional as applied to the federal government. See Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1216 (2nd ed. 2002).

[108] See Noonan, John T., Jr. & Gaffney, Edward McGlynn, Jr., Religious Freedom: History, Cases, and Other Materials on the Interaction of Religion and Government 531 (2001).

[109] Carmella, Angela C., State Constitutional Protection of Religious Exercise: An Emerging Post-Smith Jurisprudence, 1993 B.Y.U.L.Rev. 275, 278 (1993).

[110] Johnson, Bradley C., By its Fruits Shall Ye Know; Axson-Flynn v. Johnson: More Rotted Fruit From Employment Division v. Smith, 80 Chi.-Kent L. Rev. 1287, 1327 (2005).

[111] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 526 (2003).

[112] Id. at 527, citing Buzzard, L., Ericsson, S., The Battle for Religious Liberty 61-62 (1980).

[113] Walz v. Tax Commission, 397 U.S. 664, 673 (1969).

[114] 343 U.S. 306 (1952).

[115] 463 U.S. 783 (1983).

[116] McConnell, M., Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics, 60 The George Washington Law Review 685, 715 (1992).

[117] 333 U.S. 203 (1948).

[118] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 527 (2003), citing Buzzard, L., Ericsson, S., The Battle for Religious Liberty 61-63 (1980).

[119] Kmiec, Douglas W. & Presser, Stephen B., Individual Rights and the American Constitution 105 (1998).

[120] Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872, 903 (1990), cited in Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1212 (2nd ed. 2002).

[121] See, e.g. Michael McConnell, Free Exercise Revisionism and the Smith Decision, 57 U. Chi. L. Rev. 1109 (1990); Jesse H. Choper, The Rise and Decline of the Constitutional Protection of Religious Liberty, 70 Neb. L. Rev. 651 (1991) (criticizing Smith). Cited inChemerinsky, Erwin, Constitutional Law: Principles and Policies 1213 (2nd ed. 2002).

[122] McConnell, The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion, 103 Harvard Law Review 1410, 1416-1417 (1990).

[123] Constitution, (1935), Art. VI, Sec. 22, par 3(b); Constitution, (1973), Art. VI, Sec. 22(3); and Constitution, (1987), Art.VI, Sec. 28(3).

[124] Constitution, (1935), Art. VI, Sec. 23(3); Constitution, (1973), Art. VIII, Sec. 18(2); and Constitution, (1987), Art. VI, Sec. 29(2).

[125] Constitution, (1935) Art. XIII, Sec. 5; Constitution, (1973), Art. XV, Sec. 8(8); and Constitution, (1987), Art. XIV, Sec. 3(3).

[126] “Divine Providence” in the 1935 and 1973 Constitutions; and “Almighty God” in the 1987 Constitution.

[127] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 573-574 (2003).

[128] Id. at 564 and 575.

[129] Id. at 563-564.

[130] Id. at 574. As stated in the Decision dated August 4, 2003:

Considering the American origin of the Philippine religion clauses and the intent to adopt the historical background, nature, extent and limitations of the First Amendment of the U.S. Constitution when it was included in the 1935 Bill of Rights, it is not surprising that nearly all the major Philippine cases involving the religion clauses turn to U.S. jurisprudence in explaining the nature, extent and limitations of these clauses. However, a close scrutiny of these cases would also reveal that while U.S. jurisprudence on religion clauses flows into two main streams of interpretation - separation and benevolent neutrality - the well-spring of Philippine jurisprudence on this subject is for the most part, benevolent neutrality which gives room for accommodation. Id. at 536.

[131] 101 Phil. 386 (1957).

[132] G.R. No. 95770, March 1, 1993, 219 SCRA 256.

[133] Gerona v. Secretary of Education, 106 Phil. 2 (1959). In this prior case, petitioners were also members of the Jehovah’s Witnesses. They challenged a Department Order issued by the Secretary of Education implementing Republic Act No. 1265 which prescribed compulsory flag ceremonies in all public schools. In violation of the Order, petitioner’s children refused to salute the Philippine flag, sing the national anthem, or recite the patriotic pledge, hence they were expelled from school. Seeking protection under the Free Exercise Clause, petitioners claimed that their refusal was on account of their religious belief that the Philippine flag is an image and saluting the same is contrary to their religious belief. The Court denied exemption, and sustained the expulsion of petitioners’ children, on the ground that “If the exercise of religious belief clashes with the established institutions of society and with the law, then the former must yield to the latter.”

[134] Id. at 270-271.

[135] G.R. No. L-25246, September 12, 1974, 59 SCRA 54. See also Basa v. Federacion Obrera, G.R. No. L-27113, November 19, 1974, 61 SCRA 93; Gonzalez v. Central Azucarera de Tarlac Labor Union, G.R. No. L-38178, October 3, 1985, 139 SCRA 30.

[136] Victoriano v. Elizalde Rope Workers Union, G.R. No. L-25246, September 12, 1974, 59 SCRA 54, 74-75. The Court stressed that “(a)lthough the exemption may benefit those who are members of religious sects that prohibit their members from joining labor unions, the benefit upon the religious sects is merely incidental and indirect.” In enacting Republic Act No. 3350, Congress merely relieved the exercise of religion by certain persons of a burden imposed by union security agreements which Congress itself also imposed through the Industrial Peace Act. The Court concluded the issue of exemption by citing Sherbert which laid down the rule that when general laws conflict with scruples of conscience, exemptions ought to be granted unless some “compelling state interest” intervenes. The Court then abruptly added that “(i)n the instant case, We see no compelling state interest to withhold exemption.” Id.

[137] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 576-578 (2003).

[138] Id. at 529-531.

[139] 98 U.S. 145 (1878).

[140] See Kmiec, Douglas, W, & Presser, Stephen B, Individual Rights and the American Constitution 105 (1998). In this case, the issue was whether a general federal law criminalizing polygamy can be applied to a Mormon whose religion included that practice. The U.S. Court, in affirming Reynold’s conviction, ruled that the prohibition of polygamy was justified by the importance of monogamous, heterosexual marriage, a practice upon which society may be said to be built, and perhaps even upon which democratic traditions depend. Thus, according to the U.S. Court, this important societal interest prevails over the countervailing religious practice of the Mormons.

[141] A.M. No. MTJ-92-691, September 10, 1993, 226 SCRA 193.

[142] 494 U.S. 872 (1990). (O’Connor, J. concurring) According to Justice O’Connor:

…Even if, as an empirical matter, a government’s criminal laws might usually serve a compelling interest in health, safety, or public order, the First Amendment at least requires a case-by-case determination of the question, sensitive to the facts of each particular claim… Given the range of conduct that a State might legitimately make criminal, we cannot assume, merely because a law carries criminal sanctions and is generally applicable, that the First Amendment never requires the State to grant a limited exemption for religiously motivated conduct.

Parenthetically, J. Brennan, J. Marshall, and J. Blackmun joined Parts I and II of Justice O’Connor’s opinion, including the above-cited portions, but did not concur in the judgment.

[143] See Pepper, Stephen, Conflicting Paradigms of Religious Freedom: Liberty Versus Equality, 1993 B. Y. U. L. Rev. 7, 12-13 (1993).

[144] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 574-575 (2003).

[145] Id., citing McConnell, M., Religious Freedom at a Crossroads, 59(1) Univ. of Chicago Law Review 115, 169 (1992).

[146] Dated May 6, 2005, by retired Associate Justice Romulo S. Quimbo, rollo, p. 714.

[147] Rollo, pp. 687-689.

[148] OSG Memorandum-In-Intervention, rollo, pp. 20-21, citing Constitution, Art. II, Sec. 12, which provides: “The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution.”

[149] Id. at 21, citing the Family Code, Art. 149, which provides: “The family, being the foundation of the nation, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Consequently, family relations are governed by law and no custom, practice or agreement destructive of the family shall be recognized or given effect.”

[150] Id. at 21-22.

[151] See Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 529-531 (2003).

[152] OSG Memorandum-In-Intervention, rollo, p. 23.

[153] Id. at 26.

[154] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 580-595 (2003). This part of the decision addressed the issues of morality raised by Mme. Justice Ynares-Santiago and Mr. Justice Vitug, who also had a separate opinion, albeit differing in conclusion.

[155] Id. at 580.

[156] Id. at 586-588.

[157] Rule 1.01 of the Code of Professional Responsibility provides that, “(a) lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral or deceitful conduct. (emphasis supplied)

[158] Title Six of the Revised Penal Code is entitled Crimes against Public Morals and includes therein provisions on gambling and betting. (emphasis supplied)

[159] The New Civil Code provides, viz:

“Article 6. Rights may be waived, unless the waiver is contrary to law, public order, public policy, morals, or good customs or prejudicial to a third person with a right recognized by law.

Article 21. Any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs or public policy shall compensate the latter for the damage.

Article 1306. The contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms and conditions as they may deem convenient, provided that are not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy.

Article 1409. The following contracts are inexistent and void from the beginning:

(1) Those whose cause, object or purpose is contrary to law, morals, good customs, public order or public policy; x x x” (emphases supplied)

[160] Article XIV, Section 3 provides in relevant part, viz:

(1)All educational institutions shall include the study of the Constitution as part of the curricula.

(2)They shall inculcate patriotism and nationalism, foster love of humanity, respect for human rights, appreciation of the role of national heroes in the historical development of the country, teach the rights and duties of citizenship, strengthen ethical and spiritual values, develop moral character and personal discipline, encourage critical and creative thinking, broaden scientific and technological knowledge, and promote vocational efficiency. (emphasis supplied)

[161] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 586 (2003).

[162] Id. at 589-590.

[163] Id. at 591.

[164] Id. at 592.

[165] Id. at 593.

[166] Id. at 593-595.

[167] Id. at 594-595.

[168] Id. at 595-596.

[169] Pepper, Stephen, Conflicting Paradigms of Religious Freedom: Liberty Versus Equality, 1993 B. Y. U. L. Rev. 7, 12 (1993).

[170] Id. at 51.

[171] Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 574 (2003).

[172] OSG Memorandum-In-Intervention, rollo, p. 708.

[173] See Estrada v. Escritor, 455 Phil. 411, 536-554 (2003).

[174] Id. at 529-531.